Afbeelding
Köppen, Marcel

Stoere koopwoningen midden in de binnenstad

6 september 2019 om 07:38 Nieuwbouw

GORINCHEM In de binnenstad van Gorinchem aan de Bagijnenwalstraat en Lindeboom ontwikkelen en realiseren Van Wijnen en Epicurus (gezamenlijk: De Grienden) een nieuwe woonbuurt: De Helden van Gorkum (www. heldenvangorkum.nl). De ontwikkeling bestaat uit 26 stoere koopwoningen. Onlangs heeft De Grienden een vergunningaanvraag ingediend bij de gemeente ten behoeve van de realisatie van de woningen. Naar aanleiding daarvan wordt op 25 september door De Grienden een inloopavond georganiseerd voor geïnteresseerden. Belangstellenden zijn tussen 17:00 en 19:00 van harte welkom in Het Hamelhuis aan de Kortendijk 67 te Gorinchem. De plannen worden op een informele wijze toegelicht.

De Helden van Gorkum bestaat uit 13 herenhuizen en 13 eengezinswoningen. Opvallend is de diversiteit in het type woningen. Zo ontstaat er een gevarieerde buurt. De architectuur is stoer en tijdloos, met een knipoog naar het historische verleden van Gorinchem. Behalve de locatie is ook de grootte van de huizen bijzonder. Er komen herenhuizen en eengezinswoningen met een zogenaamd afgeknot dak. Hierdoor ontstaan ruime woningen van elk type. Verder krijgt iedereen één of twee privéparkeerplaatsen en elk huis heeft een fijne tuin.

Het plan is klaar voor de toekomst. Binnen De Helden van Gorkum worden alleen hoogwaardige materialen gebruikt. De woningen zijn energiezuinig, en zijn uitgerust met zonnepanelen en een warmtepomp. De bergingen krijgen groene daken met zogenaamde sedum dakbedekking. Sedum isoleert, versterkt het groen in de stad en draagt bij aan een goede afvoer van regenwater.

Het bestaande parkeerterrein aan de noordzijde van de Bagijnenwalstraat (op de hoek Bagijnenwalstraat/Heerenlaantje) wordt bij de ontwikkeling betrokken. Deze parkeerplaatsen worden verplaatst naar het braakliggende terrein aan de Bagijnenwalstraat vóór parkeergarage Kweeklust. Hiervoor wordt er grond geruild. De gemeente is tot deze grondruil en verplaatsing van het parkeerterrein bereid, omdat ze zo eigenaar wordt van het terrein vóór parkeergarage Kweeklust. Zo ontstaat de mogelijkheid om dat terrein te betrekken bij het lopende onderzoek naar uitbreiding van de parkeercapaciteit in de binnenstad.

advertentie
advertentie