Afbeelding
Mirjam de Swart

Samen groeien op Montessorischool Hoog Dalem in Gorinchem

18 september 2019 om 07:35 Onderwijs

GORINCHEM De nieuwe Montessorischool in Gorinchem opende maandag 9 september voor het eerst haar deuren. Met de komst van deze school is niet alleen Gorinchem, maar de hele regio een onderwijstype rijker. ,,In deze regio was nog geen Montessori-onderwijs. De dichts bijzijnde Montessorischolen staan in Dordrecht of Tiel", aldus projectleider Gerda Mulder.

door Mirjam de Swart

Dat er een nieuwe school zou komen in de steeds groter groeiende wijk Hoog Dalem, een wijk met vooral jonge gezinnen, was van begin af aan duidelijk. Het onderwijstype stond echter nog niet vast. Uit onderzoek onder Gorcumse gezinnen en leerkrachten van OVO (de overkoepelende organisatie voor het openbaar onderwijs) kwam naar voren dat het Montessori-onderwijs het beste aansloot op hun wensen. ,,In het Montessori-onderwijs is een leerkracht veel meer een coach. Alles gaat uit van het kind. Leer mij het zelf te doen, dat is het motto dat wij nastreven", legt Mulder uit.

Volgens Mulder kleven er meer voordelen aan het starten van een nieuwe school. Niet alleen het onderwijstype staat vrij, maar ook andere zaken kunnen aangepakt worden. ,,Uit onderzoek kwam naar voren dat veel ouders behoefte hebben aan een duurzame school, dus wordt onze Montessorischool een duurzame school. Ouders gaven ook aan dat ze een vijf gelijke dagen rooster wilden dus daar gaan we mee werken. Ook is er veel aandacht voor techniek, ook een wens van veel ouders, Dat is het fijne aan een nieuwe school, dan kun je dat allemaal gaan proberen."

Op dit moment telt de school twee leerlingen. ,,Ik verwacht dat we aan het einde van het jaar zo'n 10 tot 15 leerlingen hebben. Binnenkort hebben we een informatie-avond en daar hebben zich al 30 belangstellenden voor ingeschreven", aldus Mulder. Deze twee leerlingen worden begeleid door twee parttime leerkrachten, Anna Maarse en Saskia van Willigen. ,,Een luxepositie", lacht Anna Maarse die voorheen als leerkracht op een reguliere school werkzaam was. ,,Maar het geeft mij wel de kans om te groeien in mijn rol. Het Montessori-onderwijs is helemaal nieuw voor mij. Ook ik moet, net als de kinderen, nog veel leren."

Maarse en haar collega worden in hun werk dan ook begeleid door Hogeschool Rotterdam. In totaal heeft OVO een groep van zeven leerkrachten gevormd die uiteindelijk op de montessorischool les gaan geven. Dit team is onlangs gestart met een Montessori-opleiding die door Hogeschool Rotterdam wordt gegeven. ,,Het fijne is dat ik het geleerde gelijk in de praktijk kan brengen. Bovendien kan ik tijdens mijn werk aan opdrachten werken. Ik vind het heel mooi, dat ik nu als het ware samen met de kinderen 'opgroei'."

De school is nu nog te vinden aan de Top Naeffstraat in het gebouw waar voorheen het Tiener College was gevestigd. In de zomer van 2021 opent de school haar deuren in Hoog Dalem. Daar wordt een spiksplinternieuwe school gebouwd. Mulder: ,,Als we eenmaal op die locatie zitten kunnen we ook kinderen voor hogere groepen aannemen, maar de komende twee jaar bestaat de school alleen uit een kleutergroep,"

De kleuters vormen zo het kleinste klasje van Gorinchem en dat is ,,best een beetje gek" volgens één van de meisjes. ,,Ik dacht dat hier veel drukker zou zijn", merkt ze op terwijl ze druk bezig is met een tekening van een vlinder die ze die ochtend samen met haar klasgenootje heeft gevangen. Mulder: ,,Bij sommige activiteiten trekken we op met de naastgelegen Graaf Reinaldschool. Met twee kleuters Sinterklaas vieren is niet leuk, dus dat doen we samen met de Graaf Reinaldschool." In de pauzes spelen de twee Montessorikinderen vaak samen met de kinderen van de Graaf Reinaldschool en ook gym is leuker in een groep dan met zijn tweeën. ,,Maar de groep wordt vanzelf groter, zo komen er in oktober al weer twee nieuwe kinderen bij", aldus Mulder

Ook de informatiebijeenkomst toont aan dat de nieuwe school voorziet in een behoefte. Al dertig belangstellenden meldden zich aan voor de bijeenkomst. Mulder: ,,Dat zijn bijna allemaal ouders met kinderen tussen de 0 en drie jaar oud. Als die binnen nu en twee jaar tijd voor onze school kiezen hebben we straks twee volle kleuterklassen."

Wie ook geïnteresseerd is in Montessorischool Hoog Dalem is welkom op de informatiebijeenkomst. Deze wordt donderdag 19 september vanaf 19.30 uur gegeven in het gebouw aan de Top Naeffstraat 26. Aanmelden kan via montessori.hoogdalem@stichtingovo.nl.

Afbeelding
advertentie
advertentie