Het IAC komt temidden van de scholen aan de Hoefslag te staan
Het IAC komt temidden van de scholen aan de Hoefslag te staan Gemeente Gorinchem

Uitstel besluit IAC brengt bijdrage uit Regio Deal in gevaar

Onderwijs

GORINCHEM Wethouder Ro van Doesburg werd donderdagavond onaangenaam verrast door de vele vragen van diverse raadsleden over het Innovatie- en Afstudeercentrum (IAC). Zoveel dat zelfs een nieuwe vergadering nodig is over het raadsvoorstel en zo de deadline van 10 juni in gevaar dreigt te komen.

Veel vragen draaiden vooral om de financiering van het IAC, de gemeente trekt 6.65 miljoen euro uit voor het IAC, daarvan komt een bedrag van 1.9 miljoen euro uit de Regio deal. En daar zit nu juist het risico, als de deadline van 10 juni niet gehaald wordt, krijgen andere projecten voorrang. D66 raadslid Ilhan Tekir zette bij de bespreking van het raadsvoorstel als eerste de toon in de vergadering. Juist hij had veel vragen over de financiële risico’s voor de gemeente. Hij betrok daar ook de 1,5 miljoen euro die nodig is om de huidige basisschool Beatrix de Burcht te verhuizen naar een nieuw pand, in de huidige school wordt straks het IAC gevestigd. Tekir vroeg om een second opinion van de financiën; wethouder Ro van Doesburg ging daar niet in mee. Coalitiepartijen Stadsbelang, Democraten Gorinchem, CDA en PvdA waren trots op het bereikte resultaat en de uitgewerkt businesscase. Ook andere partijen spraken zich bij eerdere vergaderingen lovend uit over de voortgang van de plannen en de businesscase van het IAC en de samenwerking tussen overheid, onderwijs en ondernemers in de vorm van een coöperatie. 

TIJDNOOD Raadslid Frank Barth (CU/SGP) vroeg nadrukkelijk waarom het initiatief van een HBO opleiding in de stad niet bij het IAC wordt betrokken. Toen zowel VVD raadslid Attie Mager als SP raadslid Dieuwertje Stevens begonnen over de tijdsdruk om een besluit te nemen over het IAC en ook commissievoorzitter Hans van Mourik gedurende de vergadering in tijdnood kwam, volgde het verzoek tot een tweede commissievergadering over het raadsvoorstel. Veel tijd om nog te antwoorden kreeg wethouder Ro van Doesburg niet meer, hij toonde zich wel zeer verbaasd over de vele vragen vanuit de raad. Al twee maal eerder werd gesproken over het IAC en toen kwamen nauwelijks vragen naar voren over het raadsvoorstel.


B-LIJST Hoe hoog de tijdsdruk is om op 10 juni een besluit te nemen over het IAC, bleek in de aansluitende informatiebijeenkomst over de Regio Deal. Gorinchem ontving samen met de Drechtsteden geld uit de Regio Deal. Al in september 2020 was juni geprikt als ijkmoment over de voortgang van de projecten IAC en Arkelsedijk; voor de projecten is respectievelijk 1.9 miljoen en 1 miljoen euro uit de Regio Deal toegekend. Burgemeester Reinie Melissant liet weten dat uitstel van besluitvorming over het IAC niet goed is, als de raad over beide projecten op de A-lijst niet tijdig een besluit neemt, wordt teruggegrepen op projecten op de B-lijst. En daar staan geen Gorinchemse projecten op, maar alleen projecten uit de Drechtsteden. Bij de financiering van de projecten uit de Regio Deal greep Gorinchem naast een bijdrage van de provincie Zuid-Holland. Burgemeester Melissant toonde zich daar zeer teleurgesteld over en sprak van ‘noblesse oblige’.

Altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws?
advertentie