Afbeelding
Gemeente Gorinchem

Column OC-G: Het volk heeft gekozen - En nu?

Opinie

Vertegenwoordigen raadsleden met vereende krachten samen alle kiezers? Of staat de minderheid na de coalitievorming direct buiten spel? Als kiezer is het dan gewoon pech als je stemde op kandidaten die met de coalitie niet mee mogen doen.

Hoe werkt een bedrijf met 250 of 25 werknemers?

Kijkt de ondernemer hoe hij krachten zo kan verdelen dat een meerderheid aan touwtjes mag trekken en de minderheid wel moet meedoen, maar met het gevoel dat hun stem eigenlijk niet telt? Zo’n aanpak is binnen een bedrijf toch ondenkbaar?! Ondernemers betrekken alle medewerkers zo dat ieder met alles wat hij in huis heeft meewerkt aan het bereiken van gezamenlijke DOELEN.

Voorkom Macht en Tegenmacht

Na de verkiezingen is het gebruikelijk dat de grootste partij initiatief neemt. Wie wil met wie het college vormen? Zijn er voldoende stemmen om het college overeind te houden en zijn daarmee de eigen doelen te realiseren? Maak het vooral niet moeilijker dan nodig is. Veel raadsleden doen dan vrijwel vanaf het begin, alleen nog voor spek en bonen mee. Is dat de manier waarop de raad het college aanstuurt?

In bedrijven is dat beslist ongebruikelijk. Daar is iedereen betrokken. Dat moet toch bij een gemeente ook kunnen?

Vanuit gezamenlijke verantwoordelijkheid is ieder vanuit het vertegenwoordigen van belangen meer gericht op het realiseren van gezamenlijke doelen. Een coalitie en oppositie blijft vaak hangen in standpunten en tegenargumenten.

Kan het zo ook?

Ondanks verschillen, zijn er ongetwijfeld veel zaken waarin ieder het beste wil voor Gorinchem. Wat is er mooier dan dat iedereen zich betrokken en verantwoordelijk voelt. Een Raad die doelen stelt, het College opdracht geeft en toetst op voortgang, geeft gevoel van verantwoordelijkheid en samenwerken aan resultaten.

Natuurlijk is het geven en nemen. Eigen doelen bereiken en een ander ook iets gunnen. Wat zou het mooi zijn als kiezers het gevoel hebben dat de ophaalbrug naar het stadhuis niet alleen in aanloop naar de verkiezingen toegankelijk is, maar dat die ook gedurende de jaren daarna niet opgehaald is.

Structureel contact met Ondernemers!

Tijdens het verkiezingsdebat van 25 februari gaven alle lijsttrekkers aan dat structureel periodiek contact met ondernemers en de fracties in de raad belangrijk is. Afgesproken is dat het Ondernemers Netwerk na de verkiezingen een voorzet voor effectuering zal doen.

Raadsleden wisselen van gedachten met ondernemers en vanuit hun perspectief over wat belangrijk is. Ieder kan aangeven waar behoeften liggen en waar prioriteiten wenselijk zijn. Naast het debat is ook het onderlinge contact belangrijk.

De ondernemers zien uit naar een vruchtbare en constructieve samenwerking met de Raad en met het College. Dat vraag acties en inzet van ieder.

Maandagavond 28 maart is de eerstvolgende “bijeenkomst” (aanmelden kan via OC-G.nl). Iedere (vertegenwoordiger van een) organisatie is welkom.


Ondernemers Netwerk OC-G.nl 

Ab Groothedde van GO empowerZ

advertentie