Het nu nog braakliggende terrein aan de Buys Ballotstraat
Het nu nog braakliggende terrein aan de Buys Ballotstraat Hannie Visser-Kieboom

Woo verzoeken over locatie AZC in Gorinchem-Oost afgewezen

28 februari 2024 om 14:54 Overig Asielzoekerscentrum

GORINCHEM Tegen het besluit van de gemeente om informatie over de opvanglocatie voor asielzoekers aan de Buys Ballotstraat niet openbaar te maken, werden twee Woo (Wet openbaarheid overheid) ingediend. Beiden zijn door het college afgewezen. Aanvankelijk had het college deze bezwaren buiten behandeling gesteld, daar komt ze nu op terug door ze af te wijzen.

Maar dat verandert niets aan de uitkomst, nog altijd krijgen bezwaarmakers geen inzicht in de afwegingen van de gemeente en het COA om te kiezen voor de Buys Ballotstraat in Gorinchem-Oost voor de vestiging van een asielzoekerscentrum. Ook in de gemeenteraad vond een debat plaats over het openbaar maken van de alternatieve locaties voor de Buys Ballotstraat; D66 en Democraten Gorinchem pleitten voor transparantie, maar de meerderheid van de raad wilde dit liever geheim houden. 

De bezwaarmakers deden nog een verzoek om vergoeding van de proceskosten, maar deze zijn door het college afgewezen.  De gemeente stelde na het besluit tot vestiging van het asielzoekerscentrum in Gorinchem-Oost een klankbordgroep met bewoners in. De locatie moet eind 2024 open gaan en voor tien jaar opvang bieden aan 150 mensen. Het oude belastingkantoor aan de Vroedschapstraat wordt per 1 januari 2025 gesloten.  Aan de Buys Ballotstraat zelf zijn nog geen voorbereidingen getroffen voor de bouw van het AZC.

advertentie
advertentie