Het belastingkantoor met rechtsachter een deel van de Frisoflat
Het belastingkantoor met rechtsachter een deel van de Frisoflat Hannie Visser-Kieboom

Raad besluit pas in 2021 over komst AZC

Overig Asielzoekerscentrum

[GORINCHEM] Tijdens de raadsbijeenkomst over de mogelijke komst van een AZC naar Gorinchem spraken de fracties zich nog niet uit voor of tegen opvang. Uitzondering daarop was Democraten Gorinchem, zij willen niet meewerken omdat het COA het belastingkantoor kocht zonder vooraf toestemming voor de opvang.

Tijdens de bijeenkomst werd duidelijk dat het COA op 27 november én op 27 januari verkennende gesprekken had met de gemeente Gorinchem. Van beide gesprekken zijn echter geen gespreksverslagen, zo liet wethouder Ro van Doesburg weten. Hij liet in april weten dat hij was overvallen door de aankoop van het belastingkantoor door het COA. Vanwege het ontbreken van verslagen bleef het gissen naar de inhoud van de gesprekken, dit tot onvrede van de raad. Want was er nu wel of niet gesproken over opvang in het oude belastingkantoor? VVD’er Jeff Collee vroeg dan ook om alle agenda afspraken, telefoongesprekken, mails en informele gespreksnotities beschikbaar te stellen voor maximale transparantie. SP’er Arien van Houwelingen sprak van ‘krokodillentranen’ van wethouder Ro van Doesburg en vroeg zich vooral af waarom de raad niet eerder was geïnformeerd over de gesprekken met het COA, maar pas na aankoop van het kantoor op 24 april.

EENMALIG Bewoner Anja Mosselman, één van de insprekers tijdens de bijeenkomst, toonde zich eveneens verbaasd over het gebrek aan informatie aan de bewoners rondom het belastingkantoor. Pas op 3 september werd een eerste bewonersavond gehouden. ,,Het COA was daar nogal dominant dwingend. We hebben ook sterk de indruk dat de overlast tijdens de eerdere opvang onder de pet is gehouden.” Ook herhaalde ze de mondelinge toezegging uit 2015 dat de opvang eenmalig zou zijn. Eerder had ze alle fractievoorzitters uitgenodigd in haar appartement in de Johan Frisoflat om hen met eigen ogen te laten zien hoe dicht het kantoor op de flat staat. Drie van hen gaven geen gehoor aan de uitnodiging.

KERKEN Naast Anja Mosselman sprak ook een vrijwilliger van KLIK Gorinchem in. Deze organisatie is verbonden aan de Gorinchemse kerken en zet zich in voor meer contact met mensen met een migratieachtergrond. ,,Ik heb vijf jaar geleden met mijn gezin in de noodopvang gewoond en heb goede ervaringen en contacten met de mensen. Wij willen de mensen straks graag helpen om hun leven op te bouwen. Wij kunnen dat niet alleen, maar moeten samenwerken.”

ENQUÊTE Joeri Kapteijns, bestuurder bij het COA, hield tijdens de raadsbijeenkomst eenzelfde presentatie als eerder op de bewonersavond op 3 september. ,,Het belastingkantoor is een locatie middenin de stad, zo kunnen asielzoekers sneller inburgeren.” Het COA wil het liefst opvangplekken voor vijf tot tien jaar, in het voormalige kantoor is plaats voor 300 mensen. Om het draagvlak te peilen heeft de gemeente opdracht gegeven voor een enquête onder 2.000 omwonenden. Ook mensen die elders in Gorinchem wonen kunnen de enquête zelf online invullen. De uitkomsten van het onderzoek worden eind dit jaar verwacht. Op basis van het onderzoek neemt de raad in januari of februari een besluit over de inrichting van het belastingkantoor tot een AZC.

advertentie
advertentie