De gemeente zoekt mensen die de exploitatie van de Nieuwe Doelen op zich willen nemen
De gemeente zoekt mensen die de exploitatie van de Nieuwe Doelen op zich willen nemen BDU Media

Gemeente zoekt plannenmakers voor de NIeuwe Doelen

3 december 2020 om 11:21 Overig

GORINCHEM De gemeente Gorinchem gaat op zoek naar mensen die de exploitatie van De Nieuwe Doelen op zich willen nemen. Vanaf januari 2021 bespreekt het college de uitgangspunten voor de toekomstige exploitatie met de raad. Na goedkeuring van de raad wordt een uitvraag gepubliceerd en kunnen geïnteresseerde partijen zich inschrijven. Op basis van de inschrijvingen zullen vervolgens gesprekken worden gevoerd om dieper op plannen in te gaan. 

Theater De Nieuwe Doelen maakt momenteel een belangrijk onderdeel uit van de culturele infrastructuur. De gemeente wil samen met de stad een toekomst voor De Nieuwe Doelen mogelijk maken. Daarbij draait het om lokale betrokkenheid en het meenemen van geïnteresseerden. Door in gesprek te gaan, wil de gemeente een goed beeld krijgen van de haalbaarheid van de plannen en kunnen indien nodig verschillende initiatiefnemers bij elkaar worden gebracht. De lokale cultuursector wordt geraakt door de coronacrisis. Toch ziet het college voldoende argumenten om op dit moment het gesprek over De Nieuwe Doelen aan te gaan. “Wij willen juist in deze tijd investeren in onze stad, en ruimte bieden aan creatieve ideeën voor nieuwe en op de toekomst gerichte initiatieven”, aldus wethouder Dick Van Zanten namens het college.  

Het afgelopen jaar is met regelmaat met een klankbordgroep, bestaande uit leden van de gemeenteraad, van gedachten gewisseld. Het college werkt nu de uitgangspunten waaraan de toekomstplannen moeten voldoen uit in een raadsvoorstel. In het voorstel neemt het college op dat de raad betrokken zal blijven bij de resultaten van de gesprekken en de vervolgstappen. Indien de raad instemt met deze uitgangspunten, worden de voorbereidingen voor het voeren van de gesprekken met mogelijke initiatiefnemers verder in gang gezet. Het college streeft ernaar dat geïnteresseerde partijen zich dan nog in het eerste kwartaal van 2021 kunnen inschrijven.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie