De opening van de fietsenstalling door wethouder Joost van der Geest in 2019
De opening van de fietsenstalling door wethouder Joost van der Geest in 2019 foto: GP-buro

Bewaakte fietsenstalling blijft open tot juni

Overig

GORINCHEM De bewaakte fietsenstalling in de Kruisstraat blijft op zaterdagen open tot juni 2021. De kosten voor het langer openhouden zijn 15.000 euro.

In 2019 voerde de gemeente een pilot uit met de bewaakte fietsenstalling met ruimere openingstijden. Gebrek aan manuren van de BOA’s leidde tot een beperktere openstelling op de zaterdagen. Aanvankelijk wilde de gemeente de fietsenstalling per 1 januari sluiten en op zoek gaan naar een alternatieve locatie. Tijdens de begrotingsbehandeling trok Groen Links raadslid Rutger van Breemen aan de bel, hij vond het onbegrijpelijk dat de gemeente voornemens was de fietsenstalling te sluiten alvorens een alternatief te openen. ,,Tijdens de pilot is gebleken dat er veel behoefte is aan een bewaakte fietsenstalling. Naast dat dit voor veel mensen een veilige en droge fietsenstalling is, draagt hij ook bij aan ander doelstellingen: duurzaamheid, bevorderen van gezondheid, verminderen van parkeerdruk en aantrekkelijk maken van het winkelgebied”, zo stelde Van Breemen tijdens de begrotingsbehandeling. Naast het langer openhouden van de fietsenstalling krijgt de gemeenteraad een voorstel voorgelegd voor een structurele exploitatie van een veilige en droge fietsenstalling.

advertentie