Riveer liep in 2020 243.000 euro aan inkomsten mis door minder passagiers op de veerdiensten
Riveer liep in 2020 243.000 euro aan inkomsten mis door minder passagiers op de veerdiensten Stad Gorinchem

Gorinchem in 2020 bijna volledig gecompenseerd voor extra corona uitgaven

27 mei 2021 om 14:26 Overig Dossier coronavirus

GORINCHEM Ondanks  6.623.000 miljoen euro extra kosten door de corona pandemie wist de gemeente Gorinchem toch 700.000 euro over te houden in 2020. Dit was alleen mogelijk vanwege de steun die ze vanuit het Rijk ontving als compensatie voor de extra uitgaven. De gemeenteraad bespreekt de jaarstukken over 2020 op 24 juni en stelt dan de jaarrekening vast. 

Wethouder Dick van Zanten laat weten trots te zijn op de gemeentelijke organisatie omdat ondanks corona het werk wel door kon gaan, zo is gewerkt aan de Mobiliteitsvisie 2040, de Regionale Energie Strategie en de Regio Deal voor een Innovatie- en Afstudeercampus. Daarnaast is door de coronacrisis ook veel extra’s gedaan zoals informatievoorziening, advisering en ondersteuning aan inwoners, ondernemers, verenigingen en organisaties. 

PARKEERGELDEN Naast de extra uitgaven van 6.6 miljoen euro, kreeg de gemeente 915.000 euro minder geld binnen. Bij elkaar opgeteld een nadelig effect van 7.538.000 euro. Het nadelig effect wordt voor 7.512.000 euro gecompenseerd door Rijk en provincie. Zo besteedde de gemeente in 2020 127.000 euro aan diverse maatregelen in de stad en het plaatsen van LED-schermen in winkelstraten voor de 1,5m-naleving. Extra inzet van BOA’s voor handhaving van de coronamaatregelen kostten 145.000 euro, ook voor de fietsenstalling aan de Kruisstraat was meer geld nodig.  Doordat minder mensen de binnenstad bezochten kreeg de gemeente 318.000 euro minder parkeergeld binnen, ook hier kreeg de gemeente 297.000 euro compensatie van het Rijk. 

RIVEER In 2020 is 184.000 euro minder aan haven- en kadegelden ontvangen dan begroot, vooral het wegblijven van cruiseschepen leidde tot minder inkomsten. Ook voor Riveer had de coronapandemie en de twee lockdowns gevolgen, zo kwam er 243.000 euro minder aan veergelden binnen. Minder passagiers leidde ook tot een sobere dienstregeling, zodat aan personeel en brandstof 205.000 euro is bespaard. De verplichte hygiënemaatregelen kostte Riveer 7.000 euro. 

NIEUWE DOELEN Sportverenigingen moesten activiteiten stilleggen en als tegemoetkoming heeft de gemeente 45.000 euro voor het gebruik van de accommodaties van maart tot en met juni kwijtgescholden. Aan gebruikers van diverse gemeentelijke panden is eveneens huurcompensatie verstrekt. Voor cultuurcompensatie ontving de gemeente van het Rijk 282.000 euro; hier van is bijna een ton uitgekeerd. Samen met de 27.000 euro noodsteun van de provincie is het restant toegevoegd aan het cultuurbudget. Voor noodzakelijke aanpassingen van de Nieuwe Doelen werd 60.000 euro uitgetrokken. Het aantal bezoekers aan de musea is in 2020 achtergebleven, ook hiervoor ontving de gemeente compensatie van provincie.  

De TOZO (Tijdelijke ondersteuning zelfstandig ondernemers) regeling voor ondernemers die onder een sociaal minimum terechtkwamen (Tozo) keerde in 2020 5,1 miljoen euro uit, ook deze kosten zijn door het Rijk vergoedt. Horeca-ondernemers in de binnenstad hoefde in 2020 geen terrashuur te betalen, het ging om een bedrag van 52.000 euro. 

advertentie
advertentie