Het warmtenet in de Gildenwijk wordt vanaf 2022 aangelegd
Het warmtenet in de Gildenwijk wordt vanaf 2022 aangelegd Gemeente Gorinchem

Gorinchem wordt steeds duurzamer

Overig Duurzaam Gorinchem

GORINCHEM De gemeente Gorinchem heeft in 2020 samen met het regionaal energieloket, vier acties uitgevoerd om huurders en particuliere woningeigenaren te laten bezuinigen op hun energiegebruik. Ook gaf de gemeente advies over mogelijke verduurzaming van woningen om zo Gorinchem meer duurzaam te maken. 

Zo waren er acties rondom zonnepanelen en isolatie, energieadviezen, woningscans en een voucher-actie voor particulieren. Via ‘het Nieuwe Wonen’ zijn energiecoaches ingezet om samen met de inwoners te onderzoeken hoe hun huizen kunnen worden verduurzaamd. In verband met corona zijn de gesprekken voorlopig digitaal, toch lukte het om inwoners verder kunnen helpen.

In 2020 is een onderzoek naar een duurzaam warmtenet voor de Gildenwijk afgerond. Door het gemeentehuis aan te sluiten op het warmtenet, is ze zelf aanjager voor de aanleg van een toekomstbestendig warmtenet. Zo ontstaat voldoende startvolume voor warmtenetaanbieder HVC om in 2022 van start te gaan met de eerste fase om de CO2-uitstoot structureel te verlagen. De gemeente doet dat met subsidies van de EU, rijksoverheid en provincie.

In juni 2020 stelde de gemeenteraad de concept-RES (Regionale Energie Strategie) vast. De RES 1.0 is recent vastgesteld, de zoeklocaties voor windmolens leidden in de stad wel tot steeds meer protest. Na de vaststelling van de RES 1.0 wordt nu gewerkt aan de uitvoeringsagenda.

advertentie