Rutger van Bremen licht de motie over de houtstook toe
Rutger van Bremen licht de motie over de houtstook toe Gemeente Gorinchem

Raad Gorinchem ziet geen bezwaar meer tegen komst tiny houses Dalem

Politiek

[GORINCHEM] De tiny houses aan de Waaldijk 9 in Dalem komen er. De Gorinchemse gemeenteraad nam donderdagavond de verklaring van geen bedenkingen aan voor het plaatsten op deze locatie van tien tiny houses voor de periode van 10 jaar. 22 raadsleden stemden voor en slechts 2 tegen. 

door Marnix van Oort

Hoewel de bezwaren tegen plaatsing dus goeddeels verdwenen zijn, werden tijdens de vergadering wel twee moties aangenomen waarmee rekening moet worden gehouden. De eerste motie die aan bod kwam, was van VVD, CDA, GroenLinks, ChristenUnie/SGP, D66 en Gorcum Actief en ging over de verwarmingsmethode van de nieuwe tiny houses. ,,Ik heb het met de initiatiefnemers gehad over de houtstook en zij delen de zorgen die daarover zijn, en proberen ook zoveel mogelijk alternatieven op de houtstook toe te passen’’, aldus Rutger van Bremen van GroenLinks. De motie werd uiteindelijk aangenomen met 23 stemmen voor en één tegen. Deze tegenstem was van eenmansfractie Van Mourik.

CREATIVITEIT De tweede motie van Christenunie/SGP ging over een maximumhoogte van 5 meter. Tijdens de vergadering werd hieraan toegevoegd dat de 5 meter wordt aangehouden maar dat er ruimte is voor creativiteit van de initiatiefnemers en het 6 meter kan worden waar nodig. ,,Aan de ene kant willen wij niet dat er een tiny house als een soort vierkant blok wordt neergezet, anderzijds is het belangrijk dat de initiatiefnemers hun creativiteit kunnen loslaten om ook prettig daarin te kunnen wonen’’, lichtte Frank Barth van de ChristenUnie/SGP toe. De motie werd uiteindelijk aangenomen met zestien stemmen voor en acht tegen.

Altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws?
Frank Barth over de maximumhoogte
advertentie
advertentie