Afbeelding
Elly Gradisen-van Dijkhuizen - wikiportret.nl

Willem Gradisen informateur bij coalitievorming Molenlanden

29 maart 2022 om 16:34 Politiek

ARKEL Op donderdag 17 maart hebben de lijsttrekkers van Doe Mee!, SGP, CDA, ChristenUnie, VVD en Progressief Molenlanden de verkiezingsuitslag tijdens een openbare bijeenkomst besproken. De afspraken die toen gemaakt zijn, leidden tot de benoeming van een informateur. Met de benoeming van deze informateur, de vaststelling van zijn opdracht en een aantal procesafspraken, gaan de coalitiebesprekingen nu echt van start.

Op zaterdag 19 maart voerden de lijsttrekkers van Doe Mee! oriënterende gesprekken met de andere vijf partijen. Onder andere de optie om te werken met een informateur werd toen verkend. Als resultaat hiervan werd contact gezocht met mr. drs. W. (Willem) Gradisen. Hij verklaarde bereid te zijn om de opdracht als informateur te aanvaarden. Op woensdag 30 maart vindt tijdens de raadsvergadering zijn formele benoeming als informateur plaats.

GRADISEN Gradisen is geen onbekende in de Alblasserwaard. Hij was in de periode 2010-2012 waarnemend burgemeester van de voormalige gemeente Liesveld, die is opgegaan in het huidige Molenlanden. Eerder was hij al enigszins bekend met deze regio als lid van het dagelijks bestuur en locodijkgraaf van het Waterschap Rivierenland. Oorspronkelijk is Gradisen afkomstig uit het Gelders rivierengebied. Hij heeft een uitgebreide bestuurlijke ervaring. Momenteel is hij burgemeester in de gemeente Mook en Middelaar. Eerder was hij onder meer 16 jaar wethouder en eerste locoburgemeester in de gemeente Tiel.

VERKENNING Op zaterdag 26 maart vond een plenaire kennismaking plaats tussen de beoogd informateur en de vertegenwoordigers van de zes partijen. Gradisen gaat de mogelijkheden verkennen om te komen tot een solide meerderheidscoalitie. Een coalitie die recht doet aan de uitslag van de verkiezingen en die met een heldere, gezamenlijke visie, daadkrachtig kan werken aan de opgaven voor de gemeente Molenlanden in de komende jaren. En een coalitie waaruit een stabiel en herkenbaar college gevormd kan worden. Hiertoe voert hij de komende weken diverse gesprekken met de verschillende partijen. Het resultaat van deze verkenning is een openbaar advies. De raad heeft aangegeven over dit advies tijdens een openbare raadsvergadering te willen debatteren en op basis van dit advies de vervolgstappen te bepalen voor de tweede fase van de coalitieonderhandelingen, de zogenaamde formatiefase. In de formatiefase spreken de betrokken partijen met elkaar over een inhoudelijke agenda en de vorming van een college.

Deel dit artikel via:
advertentie