Het Caribabad
Het Caribabad Fotografie Studio Ziezo

Gemeenteraad besluit in oktober over mogelijke sluiting Caribabad

23 september 2022 om 17:16 Politiek

GORINCHEM Een gehele of gedeeltelijke sluiting van het Caribabad is één van de scenario’s die de gemeenteraad in een besloten I & O sessie heeft besproken. Ook een versnelde verduurzaming of het accepteren van de stijgende energielasten zijn mogelijke opties. Donderdag 6 oktober spreekt de raad verder, op 20 oktober neemt ze een definitief besluit over de toekomst van het Caribabad

Donderdagavond 22 september vond een besloten I&O sessie plaats met de gemeenteraad. Tijdens de besloten ! & O sessiebijeenkomst is de impact van de stijgende energieprijzen en de financiële impact hiervan op de accommodaties van stichting Gorinchemse Sportaccommodaties (SGS) geschetst. SGS is verantwoordelijk voor de energiekosten van de accommodaties die zij exploiteren, maar niet voor extreme prijsstijgingen. SGS en gemeente Gorinchem proberen gezamenlijk tot een oplossing te komen voor de extreme prijsstijgingen. 

VERDUURZAMING Tijdens de besloten vergadering werd de gemeenteraad geïnformeerd over de verwachte situatie in 2023. Ook zijn er een aantal mogelijke scenario’s gepresenteerd hoe omgegaan kan worden met de stijgende energielasten. De scenario’s varieerden van niets doen en de rekening accepteren tot geheel of gedeeltelijke sluiting van het zwembad en versnelde verduurzaming. Er is een raadsvoorstel in de maak dat donderdag 6 oktober wordt besproken met de gemeenteraad. Op donderdag 20 oktober vindt besluitvorming plaats tijdens de raadsvergadering.

OPENBAAR Donderdagavond liet wethouder Marjo Molengraaf al weten dat personeel en medewerkers van het Caribabad vrijdagmorgen geïnformeerd zouden worden. Daarna werd de uitzending van de vergadering onderbroken, zodat de discussie over al dan niet in het openbaar bespreken van de scenario’s niet kon worden gevolgd. Raadslid Pierre Schefferlie van Democraten Gorinchem liet weten dat zijns inziens een besloten vergadering niet nodig was geweest. 

advertentie
advertentie