De Nieuwe Doelen worden straks tijdelijk opengesteld
De Nieuwe Doelen worden straks tijdelijk opengesteld BDU Media

Onderzoek naar gezamenlijke huisvesting van bibliotheek en de Nieuwe Doelen

8 juni 2023 om 16:37 Politiek

GORiNCHEM Kan de huidige bibliotheek aan de Groenmarkt straks een plekje krijgen in het pand van de Nieuwe Doelen? Gorinchem zoekt al langer naar een nieuw onderkomen voor de bibliotheek en ook plannen voor het verbouwen van de Nieuwe Doelen dateren al van jaren her. De gemeenteraad heeft nu aan het college voorgesteld om beide zaken aan elkaar te koppelen en een businesscase uit te werken en vervolgens uiterlijk 1 juli 2024 een definitieve keuze te maken

In een raadsinformatiebrief van het college aan de raad laat ze weten dat ze de datum van 1 juli 2024 te ambitieus vindt. Vooral omdat het college verwacht dat voor een keuze tot verhuizing van de bibliotheek naar Haarstraat 64 nog vele gesprekken met de gebruikers gevoerd moeten worden. En misschien is dan een langere doorlooptijd nodig voor voldoende draagvlak voor dat plan. De raad wil een duurzame oplossing voor de Nieuwe Doelen, maar ook dat het pand straks multifunctioneel wordt gebruikt.  In het voorstel wordt uitgegaan van 300 tot 400 stoelen voor het groot podium. 

Aanbesteding

Het college is enthousiast over het idee om de bibliotheek te verhuizen naar de Nieuwe Doelen, ook omdat zo een sterk cultuurcluster ontstaat dat qua exploitatie voordelen kan opleveren. Het college noemde de bibliotheek eerder een ‘meekoppelkans’ voor de Nieuwe Doelen. Wel wijst ze raad erop dat de bibliotheek AanZet een zelfstandige stichting is die in principe zelf zorg moet dragen voor huisvesting. De gemeenteraad bespreekt op 15 juni het procesvoorstel rond de aanbesteding van de exploitatie van de Nieuwe Doelen. Dit is een vervolg op de uitvraag uit 2021 toen tien mogelijke exploitanten plannen indienden voor de Nieuwe Doelen. Door die uitvraag werd duidelijk dat de gemeente moest overgaan tot een Europese aanbesteding. 

Acht miljoen

De gemeenteraad neemt op 29 juni een besluit over het procesvoorstel van het college, maar spreekt dan ook over haar initiatiefvoorstel. In de planning van het college is de Nieuwe Doelen pas in 2026 weer open. Voor aanpassing van de Nieuwe Doelen aan de huidige eisen trok de gemeenteraad in 2020 al zeven miljoen euro uit. Bij de perspectiefnota 2024-2027 wordt daar een miljoen extra aan toegevoegd om gestegen bouwkosten op te vangen. De gemeente besloot recent dat de Nieuwe Doelen deze zomer definitief op slot gaat . Onder andere omdat de brandveiligheid van het pand niet meer voldoet. 

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie