Het huidige Caribabad is aan vervanging toe
Het huidige Caribabad is aan vervanging toe Mirjam de Swart

Gorcumse raad nog op zoek naar geld voor nieuw Caribabad

29 september 2023 om 15:31 Politiek

GORINCHEM Gorcum Actief stemde donderdagavond als enige partij tegen het raadsvoorstel voor de bouw van een nieuw Caribabad. Dit vanwege de financiële dekking voor het plan met het fors verhogen van het investeringsplafond, Hamann sprak van een carte blanche. Een amendement met die strekking kreeg alleen steun van D66 raadslid Ihan Tekir.

Het amendement van PvdA, CDA en CU/SGP om wel in te stemmen met de bouw van een nieuw Caribabad, maar te zoeken naar een andere financiële dekking dan het college voorstelt werd wel aangenomen, alleen Gorcum Actief stemde tegen. In het amendement wordt als voorwaarde gesteld dat de raad op 9 november bij bespreking van de begroting een afweging wil maken met alle andere investeringen. ,, De nieuwbouw van het Caribabad betekent een zeer grote investering voor de gemeente Gorinchem. Om deze investering mogelijk te maken, stelt het college in het raadsvoorstel voor een aantal financieel zeer ingrijpende besluiten te nemen, waaronder het fors overschrijden van het investeringsplafond en een afwijking van de financiële verordening. Hierdoor wijzigt een aantal financiële ‘spelregels’ die de gemeenteraad in eerdere besluiten heeft vastgesteld, die als doel een financieel gezonde toekomst voor de gemeente hebben”, zo is te lezen in de motivatie van het amendement van CDA, PvdA en CU/SGP.

In de PPN stond geen budget voor het zwembad, zodat we onvoldoende inzicht hadden in de financiën. Gesteld werd toen dat er voldoende dekking was. Maar dat vertrouwen is nu beschaamd door de wethouder

VERTROUWEN

Tijdens bespreking van de Perspectiefnota op 6 juli nam de raad al een motie aan om te komen tot die integrale afweging van alle investeringen. Tijdens die raadsvergadering ontstond al ongenoegen tussen enkele raadsfracties en wethouder Marjo Molengraaf van financiën. In mei was al duidelijk dat een nieuw zwembad heel veel geld gaat kosten, maar het zwembad was als PM post opgenomen in de PPN. Dit verwijt kwam donderdagavond keihard terug in kritische bijdragen van raadsleden Pierre Schefferlie (Democraten Gorinchem), Ilhan Tekir (D66) en Paulien de Groot (PvdA). ,,In de PPN stond geen budget voor het zwembad, zodat we onvoldoende inzicht hadden in de financiën. Gesteld werd toen dat er voldoende dekking was. Maar dat vertrouwen is nu beschaamd door de wethouder”. De Groot haalde zelfs Joop den Uijl nog aan. Ook Ilhan Tekir was kritisch op de wethouder. ,,U wist van het zwembad, maar hebt deze informatie niet gedeeld met de raad.” Anselm Krol (CU/SGP} hintte in zijn bijdrage zelfs naar het budget voor de ‘nieuwe doelen’ als dekking voor het zwembad.

REFLECTIE

In de beantwoording kwam het tot een welles-nietes discussie tussen wethouder Molengraaf en Pierre Schefferlie over wat nu wel of niet precies was gezegd en bedoeld bij behandeling van de PPN., Schefferlie sprak over eerlijkheid en reflectie. Pas na aandringen van raadslid De Groot over het beschaamde vertrouwen en nogmaals de uitnodiging tot reflectie, stond de wethouder even met een mond vol tanden. Ze verexcuseerde zich dat ze het plan van het Caribabad niet zelf had verzonnen. ,,Als ik terugkijk hadden we elkaar scherper moeten bevragen bij de PPN en een winstwaarschuwing moeten geven.” Ze erkende ook dat het op een rij zetten van alle investeringen voor de raad een enorme klus was.

Uiteindelijk gaat de raad hierover alsnog in gesprek met het college op 24 oktober in aanloop naar de begrotingsbehandeling op 9 november. Met het nemen van het principebesluit tot nieuwbouw van het Caribabad door de raad wordt nu wel voorkomen dat vertraging ontstond.

.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie