Afbeelding
Rik Bronkhorst

Raad van State bekijkt enorme lijst bezwaren tegen verbreding A27

3 maart 2020 om 10:28 Rechtbank

DEN HAAG Liefst drie zittingsdagen heeft de Raad van State uitgetrokken om alle aangevoerde bezwaren tegen de geplande verbreding van de A27 te behandelen. Een van de 45 bezwaarmakers is een bewoner van de Waalseweg in Tull en 't Waal. Hij verklaarde maandag tijdens de eerste zittingsdag bij de Raad de gevoelens te vertolken van veel andere dorpsbewoners. Ze klagen vooral over het weglawaai dat wordt veroorzaakt op de hooggelegen Hagesteinsebrug.

,,Het is vreemd dat bij ons dorp met 500 woningen geen maatregelen worden getroffen. We hebben al jarenlang last van het verkeerslawaai. Ik woon er al 45 jaar en het lawaai is alleen maar toegenomen", zegt de bezwaarmaker.

Met de snelwegverbreding wordt ook de brug aangepakt. Er komen twee nieuwe bredere betonnen bruggen in plaats van de huidige stalen brug. ,,En er komt dubbellaags stil asfalt", aldus een woordvoerder van het ministerie van Infrastructuur.

GEEN GELUIDSSCHERMEN Maar de door de bewoners van Tull en 't Waal gewenste geluidsschermen komen er niet. Dat vindt het ministerie niet nodig, omdat het lawaai van de nieuwe bruggen minder zal zijn dan nu. Overigens is het niet onmogelijk om geluidsschermen op de nieuwe bruggen te plaatsen. Dat is volgens het ministerie nu alleen niet aan de orde.

De maatregelen die het ministerie nu neemt bij de brug zijn volgens de woordvoerder toekomstbestendig. De bezwaarmaker denkt daar heel anders over. Hij beschuldigt het ministerie van kortetermijndenken. ,,Ik zou een tunnel aanleggen en er meteen een spoor naast leggen", zegt hij.

Stikstof zal in deze zaak geen rol spelen. Daar zal de Raad van State niet naar kijken, omdat geen enkele bezwaarmaker dat probleem heeft aangevoerd. ,,Dus kan de Raad daar ook niet over oordelen", zegt de woordvoerder van het ministerie. Milieuorganisaties hadden dit kunnen doen, maar ze staan niet op de lijst van bezwaarmakers. Burgers kunnen alleen hun bezwaren over mogelijk toenemende stikstof bij nabijgelegen Natura 2000-gebieden aanvoeren, als ze zelf in zo'n gebied wonen of er vlakbij. Alleen in dat geval kunnen ze zich beroepen op aantasting van Natura 2000 gebied, omdat het hun leefomgeving is.

SNELHEIDSVERLAGING Binnenkort wordt de maximumsnelheid op meerdere delen van de A27 verlaagd. Daarmee wordt de hoeveelheid stikstof gereduceerd en ontstaat er milieuruimte om belangrijke projecten voor woningbouw en wegenbouw op gang te krijgen. Volgens de woordvoerder van het ministerie is de verbreding van de A27 een van die projecten. Bij het besluit om de snelweg te verbreden, geluidsmaatregelen te nemen en nieuwe bruggen en afritten aan te leggen, is nog uitgegaan van een hogere maximumsnelheid op delen van de A27. Met de snelheidsverlaging zullen de gevolgen voor de omgeving daar gunstiger zijn.

Maar voor veel bezwaarmakers is dat niet genoeg. Een aantal raakt grond kwijt die nodig is voor de wegverbreding. Anderen vrezen verslechtering van de luchtkwaliteit door een toename van verkeer of ze willen juist geen geluidsscherm vanwege het verlies aan vrij uitzicht. Wegrestaurant Napoleon bij Hank vreest groot klantenverlies. Het restaurant zal door een nieuwe afrit bij Hank minder goed bereikbaar worden, vindt de eigenaar.

Naast de nieuwe Hagensteinsebrug worden ook de bruggen over het Amsterdam-Rijnkanaal bij Houten, de Merwedebrug bij Gorinchem en de brug bij Geertruidenberg vervangen en verbreed. Het traject tussen Houten en Hooipolder krijgt in zuidelijke richting drie tot vier rijbanen. In noordelijke richting drie.

De Raad van State zal maanden nodig hebben voor het opstellen van een uitspraak.

advertentie
advertentie