Langs de Banneweg staan veel bomen, voor de herinrichting worden 54 bomen gekapt
Langs de Banneweg staan veel bomen, voor de herinrichting worden 54 bomen gekapt Theo Bos

Voor aanpak tweede fase Banneweg in Gorinchem worden 54 bomen gekapt

22 februari 2024 om 13:54 Verkeer en vervoer

GORINCHEM Op het stadhuis wordt maandag 11 maart van 18.00 tot 21.00 uur een inloopbijeenkomst gehouden voor belangstellenden over het voorlopig ontwerp voor herinrichting Banneweg. In de huidige planning start het werk het tweede kwartaal van 2025, het werk wordt in 2026 opgeleverd. Voor de aanpak van de Banneweg moeten 54 bomen gekapt worden. 

Binnen het plangebied van de Banneweg staan veel bomen. Bij een eerste inventarisatie op basis van het Schetsontwerp bleek al dat veel bomen gekapt moeten worden. In opdracht van de gemeente Gorinchem is vervolgens een Bomen Effect Analyse (BEA) uitgevoerd om zoveel mogelijk bomen te sparen. In totaal zijn binnen het projectgebied 206 bomen onderzocht. In het voorlopig ontwerp wordt het totale aantal te verwijderen bomen teruggebracht door ontwerpwijzigingen, het verplanten in plaats van verwijderen van bomen en door gevonden ruimte voor compensatie. 

LEILINDES

Zo komt het aantal bomen dat gekapt wordt uit op 54. Vervolgens worden 42 nieuwe bomen geplant langs de Banneweg, de overige twaalf worden elders aangeplant. Tevens worden 32 bomen verplaatst, inclusief de 22 leilindes op het Stadhuisplein. Ook de kunstwerken Luchtkasteel en Drie Raadsheren worden verplaatst omdat het Stadhuisplein kleiner wordt door de nieuwe kruising. Naast het verplaatsen en kappen van bomen verdwijnt ook het kunstwerk ‘Verschoven Structuur´ dat nu nog in de middenberm van de Banneweg staat. De gemeente zoekt naar een nieuwe locatie voor dit kunstwerk.

PIAZZACENTRUM

Op 18 oktober 2022 werd het schetsontwerp voor de herinrichting van de Banneweg vastgesteld, de raad stelde daarvoor op 30 januari 2023 een krediet vast. Tijdens de begrotingsbehandeling op 9 november vorig jaar besloot de raad het zuidelijke deel van het plan te schrappen. Het gaat om het deel vanaf de rotonde voor het stadhuis richting Lange Brug en de sluis. De huidige aanpak is vanaf de kruising Stalkaarsen-Banneweg tot en met de rotonde voor het stadhuis. Bij de kruising Mollenburgseweg ter hoogte van het Piazzacentrum komt een rotonde, dit is vooral veiliger voor fietsers en voetgangers. Het parkeerterrein bij het Piazzacentrum zelf krijgt een nieuwe ontsluiting op de Banneweg. De kruising Vroedschapstraat-Oude Hoven wordt aangepast en er komen vrijliggende fietspaden en/of -stroken langs de weg. Rotonde de Kom voor het stadhuis wordt vervangen door een kruising met stoplichten. Op het tracédeel Stalkaarsen tot Mollenburgseweg wordt de Banneweg versmald van 2x2 naar 2x1 rijstroken.

Het kunstwerk de drie raadsheren bij het stadhuis wordt verplaatst
De rotonde de Kom wordt vervangen door een kruising met verkeersplichten
De kruising bij het Piazzacentrum wordt vervangen door een rotonde
advertentie
advertentie