Afbeelding
Mirjam de Swart

Aanpassing A15 Papendrecht-Gorinchem vraagt ook om onderzoek leefomgeving

Verkeer en vervoer

GORINCHEM De Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) adviseert om in het milieueffectrapport voor de aanpassingen aan de A15 Papendrecht-Gorinchem de kansen voor leefomgeving, landschap en natuur in beeld te brengen waar dit plan een bijdrage aan kan leveren. Breng ook de effecten op deze thema’s in beeld, waardoor bestuurders inzicht krijgen in de milieugevolgen van mogelijke keuzes. Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat heeft de Commissie m.e.r. om advies gevraagd over de benodigde inhoud van het milieueffectrapport voor de MIRT-verkenning A15 Papendrecht-Gorinchem.

De minister van Infrastructuur en Waterstaat wil de doorstroming en de verkeersveiligheid op de A15 tussen Papendrecht en Gorinchem verbeteren. Het onderzoek naar de oplossingen gaat in op drie mogelijkheden: Smart Mobility pakket & mobiliteitsmanagement, een spitsstrook en een extra rijstrook. Voordat de minister besluit over de aanpassingen aan de A15, worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

De Commissie adviseert om in het milieueffectrapport de kansen te onderzoeken voor leefomgeving, landschap en natuur waar dit plan een bijdrage aan kan leveren.
Het rapport geeft al een goed overzicht van het onderzoek dat voor de milieueffecten gedaan moet worden. Wel adviseert de Commissie om de gevolgen voor de gezondheid (lucht, geluid, veiligheid, bewegen) beter in beeld te brengen. Hiermee is voor de besluitvormers en belanghebbenden duidelijk welke milieugevolgen te verwachten zijn en welke maatregelen genomen kunnen worden om de leefomgeving te verbeteren.

Ten slotte is het advies om de doelen voor doorstroming en verkeersveiligheid zoveel mogelijk toetsbaar te maken, zodat duidelijk is of de doelen behaald worden.

Op de website staat het volledige advies.

advertentie