De Banneweg is een lastige puzzel, zoals op de kruising bij het Piazza Center.
De Banneweg is een lastige puzzel, zoals op de kruising bij het Piazza Center. Google Streetview

Herinrichting Banneweg kan doorgaan

4 februari 2023 om 16:05 Verkeer en vervoer

GORINCHEM VVD, Stadsbelang en Gorcum Actief raadslid Bjorn Bahlmann hebben tegen het plan voor aanpak van de Banneweg gestemd. Op tafel lag het voorstel om een bedrag van 14.4 miljoen euro uit te trekken voor de herinrichting van de Banneweg en het Piazza Centrum. Tevens wordt onderzoek gedaan naar de kruispunten Lange Brug/Stationsweg (rotonde De Kom) en Lange Brug/NieuweWolpherensedijk (rotonde Tussen de Bruggen). 

De drie genoemde maatregelen zijn samen opgepakt in één project Banneweg. Op basis van de onderzoeken naar de kruispunten is een schetsontwerp gemaakt voor de Banneweg vanaf het kruispunt Stalkaarsen tot en met rotonde De Kom en voor rotonde Tussen de Bruggen inclusief de aangrenzende wegenstructuur rondom het sluizencomplex. Aanpak van beide rotondes is nodig om de doorstroming op de Banneweg te verbeteren. Bij een aanpak van alleen rotonde De Kom wordt de file verplaatst naar rotonde Tussen de Bruggen, omdat de capaciteit van die rotonde de verkeersafwikkeling (en daarmee de doorstroming) alsnog hindert. Om die reden voorziet het ontwerp voor de Banneweg nu tevens in een aanpak van rotonde Tussen de Bruggen met de aangrenzende wegenstructuur rondom het sluizencomplex (inclusief de kruispunten Nieuwe Wolpherensedijk/Hoge Brug/Kanselpoortweg en Kanselpoortweg/KorteBrug/Westwagenstraat).

FASERING Het schetsontwerp vormt de basis voor het Voorlopig Ontwerp en daarna een Definitief Ontwerp (DO). Vooralsnog staat de start van de uitvoering gepland in 2025 en de oplevering in 2026. Tijdens de raadsvergadering werd een amendement ingediend om het project in twee fasen te knippen, vooral VVD raadslid Niels van Santen hield een hartstochtelijk pleidooi voor de fasering. Hij vreest dat na het oplossen van het knelpunt op de rotonde De Kom met stoplichten, een volgend knelpunt ontstaat bij de rotonde Tussen de Bruggen. Zowel Janneke van Oversteeg (CDA) en Laura Pellikaan (Democraten Gorinchem) waren faliekant tegen fasering en trachten tevergeefs Van Santen te overtuigen. Uiteindelijk werd het amendement met twaalf stemmen tegen en elf voor verworpen. Tegen het raadsvoorstel stemden alleen VVD en Stadsbelang. Gorcum Actief stemde verdeeld; Everdien Hamann was voor de aanpak, haar fractiegenoot Bjorn Bahlmann stemde tegen. 

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie