Luchtopname deel Gildenwijk
Luchtopname deel Gildenwijk Erwin Wientjes

Gemeenteraad Gorinchem stemt unaniem in met komst duurzaam warmtenet Gildenwijk en aansluiten stadhuis

25 februari 2021 om 10:41 Wonen Duurzaam Gorinchem

GORINCHEM In de raadsvergadering van dinsdag 23 februari heeft de gemeenteraad van Gorinchem unaniem ingestemd met de komst van een warmtenet in de Gildenwijk. Daarnaast stemde de raad in met het aansluiten van het stadhuis op het warmtenet. Hiermee maakt de raad de weg vrij voor Poort6 om in de eerste fase van het project bijna 1.000 huurwoningen in de Gildenwijk aardgasvrij te maken.

Wethouder Eelke Kraaijeveld: ,,Ik ben heel blij dat de gemeenteraad heeft ingestemd met de komst van een warmtenet in de Gildenwijk. Door ook in te stemmen met het aansluiten van het stadhuis wordt het mogelijk de capaciteit van het warmtenet op een later moment uit te breiden zodat ook andere huurwoningen van Poort6, particuliere woningen, instellingen en andere gebouwen binnen de Gildenwijk op het warmtenet kunnen worden aangesloten. We investeren hiermee in een duurzame toekomst voor de stad.”

PERSOONLIJK IN GESPREK Poort6 gaat over de komst van het warmtenet persoonlijk in gesprek met haar huurders. Uiteindelijk moeten zij per woongebouw in meerderheid instemmen met de overstap.

Marije Buursink, directeur-bestuurder Poort6: ,,We zijn blij met de instemming van de gemeenteraad voor de komst van het warmtenet in Gorinchem. Poort6 wil in nauw overleg met haar huurders bijna 1.000 woningen aansluiten op dat warmtenet. Op die manier zorgen we voor duurzame woningen voor onze huurders en leveren we een bijdrage aan het aardgasvrij maken van Nederland. Omdat wordt gekozen voor een echte duurzame energiebron helpt dat ook bij het tegengaan van de opwarming van de aarde en dat is hard nodig.

70% van de bewoners van een woongebouw moet instemmen met de plannen om van het gas af te gaan en over te stappen op het warmtenet

Natuurlijk gaan we eerst praten met onze huurders. Uiteindelijk moeten zij het ermee eens zijn. 70% van de bewoners van een woongebouw moet instemmen met de plannen om van het gas af te gaan en over te stappen op het warmtenet. Liever hebben we dat 100% van de bewoners achter de overstap staat. We denken dat ons belangrijkste uitgangspunt, dat huurders niet meer dan voorheen gaan betalen, daarbij zal helpen.”

VANAF 2022 Het aardgasvrij maken van de Gildenwijk gaat de komende jaren stap voor stap. Als huurders van Poort6 instemmen met het aansluiten van hun woningen op het warmtenet gaat duurzaam energie- en afvalbedrijf HVC vanaf 2022 aan de slag met de aanleg. Dit gebeurt per woongebouw. In totaal worden de komende vier jaar bijna 1.000 huurwoningen en het kantoor van Poort6 aangesloten. Als alles volgens planning verloopt wordt het stadhuis in 2025 op het warmtenet aangesloten.

SUBSIDIES EN LENINGEN Op termijn worden naast de huurwoningen van Poort6 ook andere woning- en gebouweigenaren bij het project betrokken en wordt er onderzocht hoe ook deze straks aardgasvrij kunnen worden. In veel gevallen ontbreken nu nog de financiële instrumenten vanuit de Rijksoverheid om aansluiting op het warmtenet voor hen haalbaar en betaalbaar te maken. De Rijksoverheid werkt aan het beschikbaar stellen van subsidies en gebouwgebonden leningen zodat aansluiting op een duurzaam warmtenet mogelijk wordt. Gemeente Gorinchem volgt deze ontwikkelingen nauwgezet.

EERSTE WIJKUITVOERINGSPLAN Samen met inwoners, ondernemers en diverse samenwerkingspartners is gemeente Gorinchem bezig een Transitievisie Warmte op te stellen. In de visie moeten inwoners duidelijkheid krijgen op welke manier en wanneer hun wijk aardgasvrij wordt. Per wijk wordt bekeken wat de meest geschikte duurzame warmteoplossing is. Het warmtenet in de Gildenwijk is het eerste zogenaamde wijkuitvoeringsplan van de Transitievisie Warmte. Om het warmtenet in de Gildenwijk te realiseren werkt gemeente Gorinchem nauw samen met Poort6, HVC, Waterschap Rivierenland, netbeheerder Stedin en provincie Zuid-Holland.

Meer informatie is te vinden op www.gorinchem.nl/aardgasvrij-gildenwijk

Altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws?
Voorbeeld warmtenetbuizen
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie