De bouw van de appartementen Helden van Gorkum in de binnenstad
De bouw van de appartementen Helden van Gorkum in de binnenstad GP-buro/foto:Astrid Wijdekop

Gorinchem onderzoekt ‘woonplicht’ voor nieuwbouwwoningen

13 maart 2021 om 08:24 Wonen

GORINCHEM De gemeente Gorinchem onderzoekt of zij met het invoeren van de doelgroepenverordening en de verhuurdersvergunning of ‘woonplicht’ de wooncrisis in de stad kan bestrijden. Uit de recente woningmarktanalyse bleek dat vooral jongeren steeds moeilijker in eigen huisvesting kunnen voorzien door lange wachtlijsten voor sociale huurwoningen en te dure starterswoningen.

Tijdens de begrotingsbehandeling in november diende de SP al een motie in over ‘Eerlijk wonen’. Daarin roept zij op tot het invoeren van een woonplicht voor nieuwbouwwoningen. Gezien de krapte op de woningmarkt en de stijgende huizenprijzen worden ook in Gorinchem nieuwbouwwoningen opgekocht door beleggers, die de woning dan vervolgens weer verhuren. Met het opleggen van een woonplicht of huurdersvergunning kan de gemeente afdwingen dat kopers zelf in de woning moeten gaan wonen. Met een doelgroepenverordening worden bij vaststelling van het bestemmingsplan percentages sociale huur, sociale koop en vrijstaande woningen opgenomen. Ook kunnen afspraken gemaakt worden over de huur en de huizenprijzen. In het afgelopen zijn de huizenprijzen in Gorinchem met tien procent gestegen.

ERFPACHT Tijdens een bijeenkomst van de raad over de knelpunten op de woningmarkt kwamen diverse manieren aan bod om de ‘wooncrisis’ te bestrijden. In de afgelopen jaren zijn in Gorinchem 700 woningen gebouwd zo liet wethouder Ro van Doesburg weten, toch is nog altijd sprake van krapte op de woningmarkt, zo bleek uit de woningmarktanalyse. In de prestatieafspraken tussen gemeente, Poort 6 en de Huurdersorganisatie is vastgelegd dat in de komende jaren 250 extra sociale huurwoningen worden gebouwd. Maar er zijn meer instrumenten om invloed uit te oefenen over te bouwen woningen en huizenprijzen. Naast de doelgroepenverordening en de huurvergunningen werd erfpacht als voorbeeld genoemd. De gemeente Gorinchem heeft dat in het verleden toegepast in de Lingewijk. Huizenkopers worden dan geen grondeigenaar en betalen minder voor een nieuwbouwwoning, maar betalen jaarlijks een bedrag aan erfpacht. Recent voerde Gorinchem de starterslening in, waarbij de gemeente voor kopers tot 35 jaar een lening kan verstrekken voor de aankoop van een woning. Ook dat moet bijdragen aan het oplossen van de ‘wooncrisis’.

VERKOOP HUURWONINGEN De raadsleden Eva Dansen (SP) en Everdien Hamann (Gorcum Actief) zouden graag zien dat Poort6 geen sociale huurwoningen meer verkoopt. Een deel van de woningen wordt verkocht als kluswoning voor starters. Met de opbrengst financiert Poort6 de bouw van nieuwe woningen. Asraf Hachhouch (PvdA) vroeg naar effecten van alle maatregelen zoals doelgroepenverordening en verhuurdersvergunningen op de huur- en koopprijzen.

Altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws?
advertentie
advertentie