Ondertekening van de prestatieafspraken door de verschillende partijen.
Ondertekening van de prestatieafspraken door de verschillende partijen. Gemeente West Betuwe

Afspraken over sociale huur vastgelegd tussen gemeente West Betuwe, woningcorporaties en huurders

25 december 2021 om 08:34 Wonen

VUREN Sneller sociale huurwoningen bouwen, het zorgen voor voldoende huurwoningen in alle kernen van de gemeente West Betuwe en gezond en veilig wonen; dat zijn de belangrijkste afspraken die huurders en woningcorporaties De Kernen en KleurrijkWonen hebben gemaakt met de gemeente West Betuwe. De afgelopen maanden is er veel overleg geweest om tot duidelijke afspraken te komen. Er is goed gekeken naar wat er tussen nu en 2026 moet worden gedaan. Op 15 december 2021 zijn deze afspraken ondertekend.

Alle partijen weten hoe belangrijk het is dat iedereen prettig woont. Zij zetten zich hier volledig voor in. De woningcorporaties KleurrijkWonen en De Kernen, de huurdersbelangenorganisaties van beide corporaties en de gemeente West Betuwe hebben afspraken gemaakt voor meerdere jaren. Zij volgen hierin de vier hoofddoelen uit de Woonvisie:

- Beschermen van het unieke landschap en het dorpse karakter van West Betuwe en haar 26 kernen;

- Voor elke inwoner is een passende woning haalbaar en betaalbaar;

- Iedereen woont gezond en veilig wonen;

- In elke kern woningen bouwen die passen bij de aard en grootte van de kern.

De huurdersorganisaties zijn heel blij dat er nieuwe afspraken liggen. De heer Les zegt hierover: ,,Wij hebben als huurdersorganisatie het gevoel dat er goed naar ons is geluisterd. Voor ons is het erg belangrijk dat er voldoende betaalbare huurwoningen zijn voor de inwoners van de gemeente West Betuwe.“ Wethouder Wonen Sietske Klein - De Jong is ook blij met de afspraken: ,,Op deze manier kunnen we de komende jaren resultaatgericht werken aan een goede voorraad sociale huurwoningen. Het is fijn dat we dit in samenwerking met de corporaties en de vertegenwoordiging van de huurders kunnen uitvoeren.”

PRETTIG EN DUURZAAM Ook vanuit de woningcorporaties is er tevredenheid over de gemaakte afspraken. Tjapko van Dalen van KleurrijkWonen: ,,Met de afspraken hopen wij de komende jaren niet alleen de bouw van meer betaalbare sociale huurwoningen vlot te trekken, maar ook aandacht te hebben voor het zo prettig en duurzaam mogelijk wonen.” Marinus Kempe van De Kernen vult aan: ,,Ik ben blij dat we nu ook afspraken hebben gemaakt over leefbaarheid, door in te zetten op gemengde buurten”.

De partijen maken voor elk jaar een uitvoeringsplan. In dit plan spreken zij af welke acties zij in het komende jaar gaan uitvoeren. In 2022 gaat de meeste aandacht uit naar het bouwen van meer sociale huurwoningen en waar mogelijk naar de versnelling van de planontwikkeling. Zo hebben de gemeente en de woningcorporaties afspraken gemaakt over het toepassen van sociale grondprijzen. Daardoor kunnen sociale huurwoningen versneld worden gebouwd. Ook is er aandacht voor de verdeling van (sociale) woningbouw over de 26 kernen. De gemeente zoekt naar plekken waar (kleinschalig) kan worden gebouwd. Daarnaast zijn aanvullend afspraken gemaakt over de onderlinge samenwerking.

Het is een mooie erkenning van de samenwerking. Huurderorganisaties, woningcorporaties en gemeente zetten zich met een volwaardige samenwerking in voor een toekomstbestendige, vitale, aantrekkelijke en duurzame woningvoorraad. Dit doen zij met name voor de doelgroepen van sociale huurwoningen, in kernen en buurten waar het prettig is om te wonen. 

Op de foto:
Linksboven: de heer Van Burk, Huurders Belangenvereniging West Betuwe
Midden: de heer Kempe, directeur-bestuurder De Kernen
Rechtsboven: de heer Van Dalen, directeur-bestuurder KleurrijkWonen
Linksonder: de heer Jacobs, Huurders Belangenorganisatie Lingesteden
Midden: mevrouw Klein-de Jong, wethouder Wonen gemeente West Betuwe
Rechtsonder: de heer Les, Bewonersraad De Kernen

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie