Nieuwbouw in de Gorcumse binnenstad
Nieuwbouw in de Gorcumse binnenstad GP-buro/foto:Astrid Wijdekop

Geld voor startersleningen is bijna op

11 december 2022 om 19:40 Wonen

GORINCHEM De gemeente Gorinchem heeft in anderhalf jaar tijd tien startersleningen verstrekt van elk 25.000 euro. Daarmee is het budget bijna opgesoupeerd, er rest nog een bedrag van 14.000 euro in de pot. Gekeken wordt nu of de regeling verlengd wordt en of de voorwaarden moeten worden aangepast.

Tijdens de evaluatie met de raad ontstond enige verwarring over het doel van de starterslening. Was deze zoals wethouder Eva Dansen stelde, alleen bedoeld om de doorstroming op de woningmarkt te bevorderen of toch vooral om starters met een smallere beurs aan een woning te helpen? Enkele commissieleden leken verder vooral op zoek naar ‘misbruik’ van de starterslening. Zo vroeg Ruud Le Noble van D66 zich af of de lening ook verstrekt is aan starters die het niet nodig hebben en zo ja, hoe kan de gemeente daar een stokje voor steken? VVD’er Wim den Hartog wilde vooral weten hoe de gemeente controleert of de leningen niet verstrekt zijn aan starters die al eerder een huis kochten. Als extra risico ziet hij ook nog dat vermogende families een familielening verstrekken die niet geregistreerd staan bij de bank. SP’er Arien van Houwelingen vroeg zich af of ook makelaars profiteren van de starterslening, die zijns inziens geen structurele oplossing voor de problemen op de woningmarkt. 

BINDINGSEIS Het verstrekken van de startersleningen wordt getoetst via de SVN en is aan een groot aantal voorwaarden gebonden, zoals een koopsom van max 284.000 euro voor de aankoop van een eerste woning. Gorinchem hanteert een leeftijdsgrens van 34 jaar voor de lening. Ook moet bij de aanvraag minimaal één van de aanvragers al in Gorinchem wonen. Laura Pellikaan (Democraten Gorinchem) ziet graag dat ook jongeren die elders gaan studeren en weer terug willen keren naar Gorinchem in aanmerking komen voor de starterslening. Andere gemeenten kiezen voor een bindingseis, zoals de gemeente Molenlanden. Zij stelt als voorwaarde voor de lening dat de aanvrager zeven van de vijftien voorafgaande jaren in de gemeente woont. Papendrecht en Dordrecht vragen om een jaar woonachtig plus eerder tien jaar inwoner van de stad. Het merendeel van de gemeenten die een starterslening verstrekt heeft geen leeftijdsgrens.

AFLOSSING Bij de evaluatie is ook bij makelaars en hypotheekverstrekkers navraag gedaan naar hun ervaringen met de startersleningen. Zij zien graag een hogere aankoopprijs van de woning en verruiming van de leeftijdsgrens. Nu het geld voor de starterslening op is, wil de gemeente opnieuw 250.000 euro in de pot stoppen om zo meer starters te helpen. De aflossing van de lening vloeit ook weer terug in de pot, maar de eerste jaren zijn deze bedragen minimaal. Voorts stelt de gemeente voor om het aankoopbedrag voor de woning te verhogen tot 300.000 euro en de starterslening tot 30.000 per starter. In 2023 spreekt de gemeenteraad opnieuw over het voortzetten van de startersleningen. 

advertentie
advertentie