ArkelStad Notarissen (Nienke van Gelderen)Kleine Landtong 174201 HL GorinchemTelefoon: 0183 – 21 66 00info@arkel-stad.nlwww.arkel-stad.nl
ArkelStad Notarissen (Nienke van Gelderen)Kleine Landtong 174201 HL GorinchemTelefoon: 0183 – 21 66 00info@arkel-stad.nlwww.arkel-stad.nl MINISTERIE VAN BEELD

Levenstestament: alles goed geregeld

30 december 2020 om 15:23 Zakelijk

GORINCHEM Elke maand praten de notarissen van ArkelStad Notarissen ons bij over actuele zaken. Dit keer over het levenstestament, een document waarin wensen worden vastgelegd indien iemand niet meer in staat is zelfstandig beslissingen te nemen.

Wie regelt uw zaken als u later (deels) onbekwaam bent, door bijvoorbeeld ziekte of dementie? Het is een vraag waarvan u hoopt er niet over na te hoeven denken, maar toch is het ook een vraag waarbij u beter vroegtijdig kunt stilstaan. Wie zorgt voor u als u dat zelf niet meer kan? Wie beheert uw bezittingen? Wie doet uw administratie?

De wet onderscheidt drie wettelijke beschermingsmogelijkheden: bewind, mentorschap en curatele.

Lukt het u niet meer om financiën en vermogen goed te beheren? Dan kan op uw eigen verzoek of het op het verzoek van een familielid door de kantonrechter een bewindvoerder benoemd worden. Dit kan bijvoorbeeld een familielid zijn, maar ook een professioneel bewindvoerder. Deze beheert vanaf het moment van de benoeming de bezittingen van de desbetreffende persoon. Het bewind ziet niet toe op niet-financiële zaken zoals verzorging of verpleging. Hiervoor dient een mentorschap ingesteld te worden.

In tegenstelling tot een bewindvoerder mag een mentor beslissingen nemen van niet-financiële aard. Zodra er een mentor is benoemd door de kantonrechter, mag de persoon zelf geen beslissingen meer nemen zonder toestemming van de mentor. De mentor moet daarbij echter wel zoveel mogelijk overleggen met de persoon over wie het betreft. Een mentor mag dus alleen beslissingen nemen met betrekking tot verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. Uiteraard kan het zo zijn dat een bewindvoerder en een mentor dezelfde persoon zijn.

De curator kan gezien worden als een bewindvoerder én een mentor. Net als bij bewind en mentorschap mag de voorkeur worden uitgesproken voor een bepaald persoon. Zodra de curator benoemd is, mag deze beslissingen nemen op zowel financieel als niet-financieel gebied. Het grote verschil met het bewind en mentorschap is dat een persoon onder curatele helemaal geen beslissingen meer zelfstandig mag maken. Er is dan áltijd toestemming van de curator nodig.

Ter voorkoming van de gang naar de rechter kunt u dit soort zaken echter ook zelf vast laten leggen in een levenstestament. Hiermee schept u zelf duidelijkheid over de regie over uw eigen leven. U bepaalt zelf welke persoon of personen ú vertrouwt en uw belangen wilt laten behartigen als u dat zelf niet meer kunt. Helaas kan ook een acute gebeurtenis ervoor zorgen dat u daartoe niet meer in staat bent, zoals een hartaanval of ernstig ongeluk. Het geeft rust om vooraf na te denken over de verschillende beschermingsmogelijkheden in de toekomst en deze zelf vorm te geven en vast te leggen in uw levenstestament. ArkelStad notarissen helpt u graag verder met advies en informatie over het opstellen van een levenstestament.

advertentie
advertentie