Afbeelding

Column OC-G: Ziekteverzuim, meer dan kosten

Zakelijk

Iedere organisatie heeft te maken met zieken. Kortdurende en soms ook chronisch zieken. In 2021 registreerde het CBS gemiddeld 4,6% ziekteverzuim (12 dgn/jr).

Wat zijn de consequenties van zieken in jouw bedrijf; voor de zieke, collega’s, management en voor de kosten? Zijn deze te voorkomen of is het uitzichtloos?

De impact blijft niet beperkt tot de zieke. Het werk moet doorgaan. Collega’s springen in. De ziekmelding, maar ook terugkeer geeft discontinuïteit. Dat vraagt flexibiliteit van ieder.

Kan arbeidsvreugde zieken voorkomen? Functioneert de organisatie als een goed op elkaar ingespeeld organisme? Zijn de doelen duidelijk? Is er een open cultuur, zo dat ieder de eigen kwaliteiten kan ontdekken en inzetten voor doelgericht samenwerken?

Hoe werken medewerkers en management samen? Is er aandacht en onderlinge betrokkenheid? Is vertrouwen de basis voor welbevinden? Is er ruimte om aan te geven dat iets beter kan? Of moet iedereen alleen doen wat is opgedragen?

Hoe verloopt het proces naar herstel? Blijft de organisatie betrokken bij de zieke? Moet de zieke zo snel mogelijk de taken weer oppakken? Of is er ook aandacht voor mogelijke oorzaken?

Kan de zieke niet meer functioneren in de huidige rol? Is er bij de re-integratie oog voor wat nog wel kan? Is er ander werk wat beter past en uitval kan voorkomen? Biedt een plek in een andere organisatie uitkomst?

Ziekte en kosten hebben een grote impact. Belangrijk om aandacht, zowel preventief als ook naar de zieken, goed en gestructureerd aan te pakken. Voor medewerkers, voor de sfeer binnen het bedrijf en ook voor de resultaten.

Kom je ook netwerken op vrijdagmorgen 24 juni? Kijk op oc-g.nl.

Ondernemers Netwerk OC-G.nl
Ab Groothedde - GO empowerZ

Afbeelding
advertentie