Lancering GorcumNext ter stimulering van ondernemerschap en innovatie
Lancering GorcumNext ter stimulering van ondernemerschap en innovatie GP-buro

IKG wil in Gorinchem in 2025 starten met ondernemersfonds

20 november 2023 om 13:15 Zakelijk

GORINCHEM Gorinchem kent veel verschillende ondernemersverenigingen en - stichtingen. IKG, Stichting Security5, bedrijvencollectief I-Lab, Hartje Gorkum, stichting binnenstandsmanagement, Gorkum Next, G11,  bedrijvencollectieven rondom scholen zoals WeTech en Vrienden van het Omnia. Edward van der Meijden, voorzitter van IKG, ziet het liefst meer samenwerking binnen het bedrijfsleven in de vorm van een ondernemersfonds.

Tijdens de begrotingsbehandeling op 9 november nam de raad al een motie aan om vaart te maken met het oprichten van een ondernemersfonds. Het fonds wordt gevoed door bijdragen van iedere ondernemer op basis van de WOZ waarde van zijn of haar bedrijf. De wens om te komen tot een ondernemersfonds komt vanuit het IKG, bij deze bedrijvenkring zijn 150 van de ca. 4.000 bedrijven uit Gorinchem aangesloten. De 150 vooral grotere bedrijven bieden tachtig procent van de werkgelegenheid in Gorinchem. Voorzitter Edward van der Meijden ziet vele voordelen in het ondernemers fonds, ook om zo ‘free-riders’ die niet zijn aangesloten, te betrekken bij zaken waar alle bedrijven belang bij hebben. Zoals een eenduidige vertegenwoordiging van alle bedrijven, professionalisering en versterking van de organisatiekracht. betere onderlinge communicatie en een professionele invulling van collectieve behoeftes. Denk daarbij aan beveiliging en verduurzaming van bedrijventerreinen en gezamenlijke afvalinzameling. 

DRAAGVLAK

Vele gemeenten gingen Gorinchem al voor met een ondernenersfonds, zoals bijvoorbeeld Hardinxveld-Giessendam, Zwijndrecht en Sliedrecht. ,,Voor ons als bedrijfsleven is het vestigingsklimaat van Gorinchem belangrijk, maar bijvoorbeeld ook de bereikbaarheid”, zo liet hij de raad weten. Zijn verhaal werd ondersteund door Ad van den Berg van de provincie Zuid-Holland. ,,Bij een ondernemersfonds betaalt iedereen mee en het werkt overal.” Momenteel voert IKG een oriënterend onderzoek uit naar de opbouw van het fonds, daarvoor is een Stuurgroep samengesteld van ondernemers en een afvaardiging vanuit de gemeente. Zij onderzoeken het draagvlak onder het bedrijfsleven. Bij de Perspectiefnota van de raad halverwege 2024 moet het onderzoek gereed zijn en aangeboden worden aan de gemeenteraad. Zij neemt een definitief besluit tot oprichting van het ondernemersfonds. Het IKG wil het liefst starten met het ondernemersfonds per 1 januari 2025.

ONDERNEMERCOLLECTIEVEN

De IKG  is een generieke ondernemersvereniging; van oudsher -bijna 50 jaar- eerste gesprekspartner voor de gemeente; 80% van de lokale werkgelegenheid wordt door IKG vertegenwoordigd.  Stichting Security5 is een stichting die is opgericht door o.a Gemeente Gorinchem en IKG voor organisatie collectieve beveiliging bedrijventerreinen (financiering door bedrijven o.b.v zowel verplichte als vrijwillige bijdrage). Bedrijvencollectief i_lab is een vereniging die samen met Gemeente Gorinchem en gezamenlijke lokale onderwijsinstellingen in coöperatie eigenaar is van het i_lab (regionale beroepen- en innovatiecampus).  HartjeGorcum is de  winkeliersvereniging in de binnenstad met BIZ. Stichting Binnenstadsmanagement BSM is de motor van verkleining kernwinkelgebied in de binnenstad (samenwerking Gemeente Gorinchem, winkeliers en vastgoedeigenaren). GorkumNext is een initiatief vanuit IKG-stichting Economische Ontwikkeling Gorinchem (EOG) ter stimulering van ondernemerschap en innovatie – met financiering vanuit Gemeente Gorinchem en private bedrijven. G11 is het platform van grote werkgevers. Ook zijn er bedrijvencollectieven rondom en met scholen, o.a. WeTech en Vrienden van het Omnia. Naast Hartje Gorcum zijn ook bij andere winkelcentra zoals Piazza, Hoog-Dalem en Spijkse poort ondernemersverenigingen actief.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie