Afbeelding
Golf

Grond bij golfbaan Spijk wordt gesaneerd

28 augustus 2020 om 16:54 Overig

SPIJK Aannemer Sent One B.V. begon deze week met het saneren van de vervuilde grond bij de golfbaan in Spijk. Gekozen is voor het ophogen en inpakken van de staalslakken. Het opnieuw toepassen is een duurzame oplossing en een verantwoorde vorm van saneren. De totale sanering duurt ongeveer acht jaar.

De gemeente wil waarborgen dat de aannemer de risico’s voor het milieu tot een minimum beperkt. In de handhavingsovereenkomst staat de werkwijze beschreven. Ook staan daar alle afspraken in over de termijnen om milieudoelen te behalen. De aannemer moet in de eerste maanden de directe risico’s voor het milieu aanpakken. Zowel de Omgevingsdienst Rivierenland als Waterschap Rivierenland houden toezicht op de werkzaamheden. Tijdens het saneren blijven de maatregelen van kracht om het verspreiden van de vervuiling tegen te gaan. Het vervuilde gebied en de naastgelegen sloten blijven voorlopig afgedamd.


De aannemer start deze week met het plaatsen van een waterzuiveringsinstallatie. Dit is om het water dat in contact is geweest met de staalslakken te zuiveren. Het water gaat na zuivering naar de omringende sloten. Waterschap Rivierenland beoordeelt of het nog nodig is water uit de omliggende sloten weg te pompen naar de Linge. In de tussentijd blijft het waterschap de kwaliteit van het water in de gaten houden.


Ook maakt de aannemer een sloot om het terrein heen. Deze sloot zorgt ervoor dat de vervuiling niet via het grondwater kan worden verspreid. Ook kan de sloot in noodgevallen extra water opvangen. Deze sloot moet binnen vier maanden na start van de werkzaamheden klaar zijn. De aannemer laat elke drie maanden de kwaliteit van het grondwater op het terrein controleren.

Tevens start de aannemer met het opslaan van de staalslakken in een tijdelijk depot. De aanleg van dit depot duurt ongeveer zes maanden. Door het afdekken van dit depot met folie kan er geen regenwater meer bij de staalslakken komen.

Op het terrein brengt de aannemer ook een laag grond en zand aan. Daarop komt een folie en een kleilaag te liggen, waarop hij de staalslakken aanbrengt. De aannemer pakt de staalslakken na het aanbrengen met een laag klei in. Op deze manier komen de staalslakken niet in contact met regenwater of met het grondwater. Het ophogen en inpakken moet binnen ongeveer 2,5 jaar klaar zijn.


Het verwijderen van de staalslakken is ook onderzocht. Dit bleek geen haalbare oplossing. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat ophogen van het terrein en inpakken van de staalslakken een duurzame oplossing is. Ook is het beter voor het milieu. Daarbij komt dat het past binnen de bevoegdheid van de gemeente. Financieel gezien is deze aanpak voor West Betuwe en de gemeenschap op lange termijn minder kostbaar.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie