Afbeelding
ANP Foto
Corona-update

Totaal aantal positieve testuitslagen stijgt weer, maar percentage daalt

23 februari 2021 om 15:47 Corona Dossier coronavirus

BILTHOVEN Het aantal personen in Nederland met een positieve testuitslag voor corona steeg afgelopen week met bijna 19%. Daar staat tegenover dat zich afgelopen week liefst 263.291 mensen hebben laten testen en ‘slechts’ 190.153 mensen in de winterse week ervoor. Het percentage geteste personen met een positieve uitslag daalde dan ook van 11,5 naar 9,8%.

Het aantal mensen dat met COVID-19 in het ziekenhuis is opgenomen nam niet verder af. Op de intensive care ’s werden in de afgelopen week weer iets meer mensen opgenomen.

In Nederland steeg het aantal meldingen per 100.000 inwoners in de afgelopen week in vergelijking met de week ervoor. In de veiligheidsregio’s Gooi en Vechtstreek, Drenthe en Gelderland-Midden bleef het aantal mensen met een positieve testuitslag ongeveer gelijk aan de week ervoor. In de overige veiligheidsregio’s was sprake van een stijging in het aantal meldingen per 100.000 inwoners.

GROOTSTE STIJGING BIJ 0-12-JARIGEN In alle leeftijdsgroepen is het aantal meldingen in de afgelopen week hoger vergeleken met de week daarvoor (figuur 1). De stijging in het aantal meldingen is het grootst in de leeftijdsgroep 0-12 jaar. De grootste toename in het aantal afgenomen testen werd ook gezien in deze leeftijdsgroep. Dit hangt mogelijk samen met de heropening van de basisscholen en kinderdagverblijven twee weken eerder, in combinatie met het verscherpte testbeleid: ook bij lichte klachten moeten deze kinderen zich laten testen. In de kalenderweek van 15 tot en met 21 februari werden in de leeftijdsgroep 0-12 jaar 25.831 testen afgenomen, waarvan 8,6% een positieve testuitslag had. De week ervoor werden 14.852 kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar getest, waarvan 10,5% een positieve testuitslag had.

Figuur 1

DERDE GOLF ZO LAAG MOGELIJK HOUDEN Door de maatregelen van 16 december 2020 en de avondklok die sinds 23 januari geldt hebben mensen minder contact met anderen, hierdoor zijn veel besmettingen voorkomen, volgens het RIVM: ,,De avondklok en de maximaal 1 bezoeker-maatregel, die op 23 januari ingingen, hebben het reproductiegetal naar schatting 10% doen afnemen. Op basis van literatuuronderzoek en ervaringen in andere landen werd het effect vooraf tussen de 8% en 13% geschat.

Modellering laat zien dat zonder naleving van de geldende maatregelen we in deze fase van de epidemie veel meer besmettingen zouden hebben gehad. Dat geldt zowel voor besmettingen met de Britse variant als voor andere virusvarianten. De druk op de zorg zou hierdoor ook flink hoger zijn geweest.

Omdat het grootste gedeelte van de bevolking nog niet gevaccineerd is, is het van groot belang om besmettingen zo veel mogelijk te voorkomen en deze derde golf zo laag mogelijk te houden. Dat kan alleen als een versoepeling met grote voorzichtigheid en stapje-voor-stapje gaat.”

AANTAL MELDINGEN DAALT NIET VERDER Figuur 2 laat sinds begin december het verloop van het aantal meldingen van personen met een positieve testuitslag zien. Ondanks de maatregelen, zien we dat het aantal meldingen per week op het zelfde niveau blijft en de afgelopen week weer iets stijgt. ,,Dat is een kwetsbare positie. Bij te snelle versoepelingen zal het aantal besmettingen, en daarmee het aantal ziekenhuisopnames weer toenemen.”

Figuur 2

De figuur laat de eerste ziektedag van positief geteste personen zien. Het rode deel van de balkjes geeft het aantal aan met de Britse variant, zoals geschat op basis van beschikbare gegevens uit de RIVM- kiemsurveillance. In de figuur is te zien dat de Britse variant het grootste aandeel heeft.

De zogenoemde Zuid-Afrikaanse variant wordt in Nederland steeds vaker gevonden in de kiemsurveillance, ook bij mensen zonder reishistorie naar Zuid-Afrika. Deze aantallen zijn nog klein. Er zijn geen nieuwe meldingen van de Braziliaanse varianten.

REPRODUCTIEGETALLEN Het reproductiegetal is 0,99 (0,96 – 1,02) op 5 februari, zie tabel 1. Van de Britse variant ligt het reproductiegetal ruim boven de 1, en is nagenoeg gelijk aan het R-getal van een week eerder. Het reproductiegetal van de oude varianten in Nederland steeg iets ten opzichte van de week ervoor, maar is nog steeds onder de 1. Een reproductiegetal van 0,99 betekent dat elke 100 personen met het virus 99 personen besmetten.

,,Dankzij de extra maatregelen en het bijbehorende gedrag van mensen hebben we tot eind januari in Nederland snelle stijging van het aantal positief geteste personen voorkomen. Doordat het reproductiegetal van de Britse variant boven de 1 ligt, zal het aantal positief geteste personen met de Britse variant blijven toenemen.”


Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie