Waar kunnen windmolens worden gebouwd in Gorinchem en Molenlanden
Waar kunnen windmolens worden gebouwd in Gorinchem en Molenlanden De Knotwilg

Gorinchem-Noord scoort hoge ogen als alternatieve windlocatie voor Avelingen

12 mei 2023 om 11:07 Duurzaamheid Duurzaam Gorinchem

GORINCHEM Gorinchem-Noord lijkt de meest logische nieuwe zoeklocatie voor windenergie. Dat is de voorzichtige conclusie uit de gezamenlijke raadsbijeenkomst van Gorinchem en Molenlanden. Hoewel de Gorinchemse raadsleden tijdens een vervolgbijeenkomst op het stadhuis spraken van een goede bijeenkomst, lijkt de animo in de gemeente Molenlanden voor een zoeklocatie op hun grondgebied minimaal. 

Raadslid Joost van der Geest (CDA Gorinchem) legde de vinger op de zere plek toen hij aangaf dat het zoeken naar alternatieve windlocaties voor Avelingen geen exclusief Gorinchems probleem is. Al leek dat al eerder, doordat de gemeente Molenlanden windenergie al in een vroeg stadium van het opstellen van de RES afwees. Gorinchem vormt met Molenlanden één RES gebied, het gaat dan ook om een gezamenlijke opgave. Van der Geest noemde dan ook een energiecorridor langs de A27 met zoeklocaties in Gorinchem-Noord en Molenlanden-Oost als optie. De raden spraken gezamenlijk over de uitgangspunten voor een onderzoek naar nieuwe windlocaties, nu Avelingen door de gemeenteraad was geschrapt. Al liet de provincie de locatie wel opnemen en is zij bevoegd gezag voor het aanwijzen van locaties. Veel tijd voor het onderzoek is er niet, eind 2023 moet het gereed zijn. Ook voor de bouw van windmolens is weinig tijd, omdat de SDE subsidie tot uiterlijk 1 januari 2025 wordt verstrekt.

Alle bedrijven die ik spreek willen verduurzamen, iedereen voelt de urgentie en zoekt naar oplossingen

Windpark Groote Haar

Mocht uit het onderzoek blijken dat Gorinchem-Noord daadwerkelijk het beste alternatief is voor Avelingen, dan blijft de vraag waarom de twee reeds vergunde windmolens voor windpark Groote Haar van energie coöperatie de Knotwilg nog altijd niet geplaatst zijn, de vergunning daarvoor dateert alweer van enige tijd terug. Mocht uit het onderzoek toch geen nieuwe locatie acceptabel zijn, dan komt Avelingen weer in beeld. Raadslid Wout de Jong van Molenlanden stelde daarop dat andere locaties dan Avelingen echt beter moeten scoren, hij vreest het anders niet uit te kunnen leggen aan de inwoners, indien alsnog een plek gevonden wordt in Molenlanden. Raadslid Everdien Hamann (Gorcum Actief) liet nogmaals weten dat Avelingen voor haar partij een ‘no-go’ is. Ze vreest voor aantasting van de werkgelegenheid op Avelingen indien daar windmolens worden geplaatst. Dat leek in tegenspraak met de opmerking van wethouder Mark de Boer die naast duurzaamheid ook wethouder industrie is. ,,Alle bedrijven die ik spreek willen verduurzamen, iedereen voelt de urgentie en zoekt naar oplossingen”. 

Golfbaan Spijk

Enkele fracties vroegen nog nadrukkelijk aandacht voor communicatie en participatie over het onderzoek naar nieuwe windlocaties. Na de gezamenlijke vergadering in Bleskensgraaf, sprak de Gorinchemse raad later op het stadhuis nog even na. Een raadslid van Molenanden deed nog de suggestie of de vervuilde golfbaan in Spijk in de gemeente West-Betuwe nog een optie is. Wethouder Mark de Boer noemde dat niet netjes, bovendien komt de duurzaam opgewekte energie dan op het conto van West-Betuwe en niet bij Gorinchem. Verder liet De Boer weten dat hij goed overleg heeft met de gemeenten Altena en Hardinxveld-Giessendam over windmolens aan de randen van Gorinchem. Kees van Willigen dwong de wethouder om toe te zeggen dat Avelingen niet de vanzelfsprekende ‘back-up’ is zoals hij bij de gemeente Molenlanden had geproefd. Het definitief vaststellen van de uitgangspunten voor het onderzoek vindt plaats in de raadsvergaderingen van Molenlanden en Gorinchem op 25 mei. Voor de Gorinhemse raad is reeds bepaald dat het een hamerstuk wordt. 

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie