Kaart uit de RES met zoekgebied voor windenergie
Kaart uit de RES met zoekgebied voor windenergie RES Alblasserwaard

Raad Gorinchem en Molenlanden zoeken nieuwe locaties voor windmolens

9 mei 2023 om 15:48 Duurzaamheid Duurzaam Gorinchem

GORINCHEM/MOLENLANDEN  Tijdens een gezamenlijke commissievergadering van de gemeente Molenlanden en Gorinchem op donderdag 11 mei in Bleskensgraaf moeten de gemeenteraden het eens worden over de uitgangspunten voor een nieuwe windverkenning. De uitgangspunten zijn vooral een opsomming over communicatie, participatie met bewoners en bedrijven, ruimtelijke ontwikkeling en eigenaarschap. Zo willen de partijen grondspeculatie voorkomen, maar ook dat met lokaal eigendom iedereen kan meeprofiteren van de opbrengsten van de windmolens. 

Eerdere gezamenlijke sessies van beide gemeenteraden vonden plaats op 14 maart en 4 april; op 16 februari werd al een bestuursovereenkomst getekend tussen de vier overheden. Op 17 februari brachten raadsleden een bezoek aan windpark Deil. Op 25 mei moet in beide raadsvergaderingen akkoord worden gegeven voor het nieuwe onderzoek, dat eind 2023 gereed moet zijn. In de aankondiging van de gezamenlijke commissievergadering wordt nadrukkelijk opgeroepen om moties en amendementen op het besluit in gezamenlijkheid in te dienen. Dit om te voorkomen dat verschillen ontstaan binnen RES Alblasserwaard. Eerder liet de gemeenteraad van Molenlanden zich kritisch uit over het besluit van de Gorinchemse raad om zonder overleg de windlocatie op Avelingen te schrappen. 

In 2021 werd Avelingen aangewezen als zoeklocatie voor windmolens omdat het buiten het Groene Hart ligt en dichtbij beschikbare netcapaciteit, grote afnemers, bedrijventerreinen en grote infrastructuur ligt. Extra argument was dat Rijkswaterstaat voor het pilotproject hernieuwbare opwek van energie op Rijksgronden voor Avelingen koos. De raad besloot oktober vorig jaar om de locatie af te wijzen, maar de provincie houdt nog wel vast aan Avelingen. Omdat Gorinchem het RES bod wel wil handhaven, zoekt ze nu samen met gemeente Molenlanden, provincie en waterschap Rivierenland naar alternatieve locaties. Daarbij is uitbreiding van het reeds bestaande windpark ‘Giessenwind’ en de nog te bouwen windmolens op Grote Haar genoemd als optie. De gemeente Molenlanden en Gorinchem hebben recent nog een gezamenlijke lobbybrief gestuurd naar de provincie met het verzoek tot maatwerk bij het zoeken naar nieuwe zoeklocaties, ook als deze mogelijk in het Groene Hart liggen.  

advertentie
advertentie