De gemeente Molenlanden heeft al windmolens langs de langs de A15
De gemeente Molenlanden heeft al windmolens langs de langs de A15 Bram van de Biezen

Niet iedereen is enthousiast over tien grote windmolens

29 maart 2021 om 08:14 Politiek Duurzaam Gorinchem

GORINCHEM Als de raad op 13 april instemt met de Regionale Energiestrategie 1.0 worden de zoekgebieden voor windenergie bij Avelingen en A15 Oost vastgelegd in het omgevingsbeleid. Meerdere raadsleden waarschuwden wethouder Eelke Kraaijeveld dat het draagvlak voor tien grote windmolens op die locaties wankel is.

In het afgelopen jaar is de Regionale Energiestrategie Alblasserwaard van de gemeente Gorinchem en Molenlanden al diverse malen besproken. Ook bewoners zijn daarbij betrokken. Zo vulden 900 mensen een enquete in en namen 170 mensen deel aan een webinar over windenergie. Toch vonden enkele fracties die participatie nog niet voldoende. ,,Waarom heeft u direct omwonenden in Gorinchem Oost niet betrokken bij de plannen voor meer draagvlak voor windnergie?”, zo vroeg VVD raadslid Niels van Santen zich af. Everdien Hamann van Gorcum Actief stelde dat veel inwoners nog van niks weten. Wethouder Kraaijeveld liet de fractie weten dat ze ook via hun eigen achterban inwoners kunnen betrekken bij de plannen, hij erkende wel dat niet iedereen 100 procent enthousiast is over windenergie. Richard Bil van Groen Links maakte zich vooral zorgen over het zoekgebied voor windenergie bij Avelingen, deze komen vlakbij het natuurgebied en liggen op de route van de vogeltrek naar de Biesbosch.

We moeten eerlijk zijn en zullen zeker niet onder windmolens uitkomen

WATERSTOFTANKSTATION Inspreker Aad Rodenburg van energie cooperatie de Knotwilg wees op mogelijkheden van lokaal eigendom, zo bouwt de cooperatie twee grote windmolens bij het nieuwe bedrijventerrein Groote Haar, een deel van de opbrengst wordt teruggegeven aan de cooperatie. Het plan is om een deel van de windenergie te gebruiken om waterstof te produceren voor het toekomstig waterstoftankstation Avelingen. Daar kan zowel de scheepvaart als de industrie van profiteren. Het zoekgebied Avelingen is onderdeel van een landelijk pilotproject van Rijkswaterstaat, genaamd ‘hernieuwbare energie op rijksgronden’. Een samenwerking tussen gemeente Gorinchem en het bedrijfsleven ter plaatse is reeds opgestart. Ondanks de optimistische wethouder Kraaijeveld liet VVD raadslid Niels van Santen weten een amendement te overwegen tegen de komst van de windmolens,, dit in overleg met VVD Molenlanden. Marjo Molengraaf (CU/SGP) waarschuwde Van Santen zich niet rijk te rekenen. ,,We moeten eerlijk zijn en zullen zeker niet onder windmolens uitkomen”.

ZONNE-ENERGIE Naast windenergie zet de RES in op 67 ha. zonnepanelen op bedrijfsdaken plus 1.000 m2 zonnepanelen op boerenschuren bij zo’n 250 boerenbedrijven. Deze opwek op dak kan worden aangevuld met beperkte opwek op niet-agrarische restgronden en op dorpszonneweiden van zo’n maximaal 2 ha. Ook de vervuilde grond bij de golfbaan bij Spijk kan mogellijk dienst doen als zonnepark. Op 13 april neemt de gemeenteraad een besluit over de RES 1.0, het gaat om 0,32 TWh, zijnde 562 TJ windenergie en 588 TJ zonne-energie voor de gemeente Gorinchem en Molenlanden samen. Dat is meer dan noodzakelijk om de energiedoelen voor 2030 te halen, toch wil wethouder Kraaijeveld vasthouden aan het bod, omdat een deel van de plannen ook nog af kan vallen.

Altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws?
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie