Afbeelding
Pixabay

ICT-tekorten bieden kansen voor werkzoekenden in de regio Gorinchem

22 mei 2021 om 15:16 Economie

GORINCHEM In Gorinchem ontvingen 30 mensen met een ICT-beroep een WW-uitkering in april 2021. In vergelijking met een jaar eerder zijn dat er 26,8% minder. ICT’ers zijn schaars en daarom is het een kansrijk beroep voor werkzoekenden. 

In de recent verschenen barometer ICT-beroepen belicht UWV hun arbeidsmarkt. Ondanks de afname van openstaande vacatures zijn er nog steeds tekorten en is sprake van een ‘zeer krappe’ arbeidsmarkt. UWV werkt samen met opleidingsinstituten en werkgevers om deze tekorten te verkleinen.

KRAPTE Het kost werkgevers in Gorinchem nog steeds moeite om vacatures voor ICT’ers te vervullen. De arbeidsmarkt voor deze beroepen is al lange tijd zeer krap. Sinds eind 2018 neemt de spanning op de arbeidsmarkt wel af. Deze afname zet zich naar verwachting niet door in de eerste maanden van dit jaar (UWV, 2021).

In 2020 was het aantal openstaande vacatures in het eerste en tweede kwartaal lager dan in 2019, terwijl meer ICT’ers in 2020 een WW-uitkering kregen. Hierbij speelt de coronacrisis uiteraard een rol. Bedrijven werden voorzichtiger om nieuwe projecten te starten. Tegelijkertijd zijn ICT-gerelateerde oplossingen nodig voor zaken als thuiswerken, online shoppen en online onderwijs. 

De nog altijd aanwezige tekorten op de arbeidsmarkt zorgden ervoor dat veel ICT-beroepen zijn opgenomen in het overzicht kansrijke beroepen van UWV. 

NOG MEER TEKORTEN Het tekort aan ICT’ers treft niet alleen de ICT-sector, het is sectoroverstijgend. Ook in sectoren zoals de overheid, zakelijke diensten, financiële diensten, zorg en onderwijs zijn er tekorten. Van de ICT’ers zijn zes van de tien hbo- of wo-opgeleid. De belangrijkste redenen die werkgevers aangeven voor het moeilijk vervullen van de vacatures zijn het tekort aan sollicitanten, het gemis aan de juiste ICT-kennis en ontbreken van de juiste werkervaring (CBS, januari 2021).

Automatisering, digitalisering en robotisering zijn al langer bestaande trends. Ook niet-ICT’ers hebben steeds vaker te maken met ICT-toepassingen in het werk. Bijna acht van de tien werkenden in 2020 gebruikte minimaal één keer per week een computer voor het eigen werk(CBS, 2020). Zo’n twintig jaar eerder was dat nog ongeveer de helft van de werkenden. Vandaag de dag gebruikt bijna iedereen in de sectoren ICT, financiële diensten, onroerend goed, specialistische zakelijke diensten en zorg & welzijn computers. (CBS, 2021). In andere sectoren is dat minimaal de helft van de werkenden. Het Europees Centrum voor de ontwikkeling van beroepsopleiding (CEDEFOP) geeft voor Nederland aan dat bij 19% van de online vacatures vaardigheden op ICT-gebied worden gevraagd. Bijblijven als onderdeel van een leven lang leren (LLO) is een noodzaak om aan het werk te komen en duurzaam te blijven.

Afbeelding
Afbeelding
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie