De krapte in Gorinchem zit vooral in de sectoren ICT, techniek en transport & logistiek
De krapte in Gorinchem zit vooral in de sectoren ICT, techniek en transport & logistiek UWV

Kansen liggen voor het oprapen op de arbeidsmarkt in Gorinchem

Economie

GORINCHEM Door heel Nederland zijn er kansen op de arbeidsmarkt. Ook in Gorinchem zijn er kansen en is er sprake van krapte op de regionale arbeidsmarkt. Landelijk is er een record aantal openstaande vacatures en ook in Gorinchem groeit het aantal vacatures in het tweede kwartaal ten opzichte van het eerste kwartaal 2021 van 2.200 naar 2.500. Dit komt omdat de economie, na de coronacrisis, weer aantrekt en dat werkgevers weer op zoek gaan naar werknemers. Voor werkzoekenden en werklozen betekent dit dat er kansen zijn om aan het werk te komen of een nieuwe baan te vinden. Dit blijkt uit de Regio in Beeld Gorinchem-publicatie die UWV deze week uitbrengt.

In Gorinchem is er momenteel sprake van een krappe arbeidsmarkt. Na een voorzichtig herstel in het eerste kwartaal van het jaar, trok de arbeidsmarkt in het tweede kwartaal van 2021 verder aan. Een verdere daling van het aantal werkzoekenden en de stijging van het aantal vacatures zorgden ervoor dat de spanning op de arbeidsmarkt in het tweede kwartaal van dit jaar sterk opliep in Gorinchem. 

STIJGING 25% AANTAL VACATURES In Gorinchem groeit het aantal vacatures in het tweede kwartaal 2021 ten opzichte van eerste kwartaal van 2.200 naar 2.500. Ten opzichte van een jaar geleden is het aantal openstaande vacatures met 25% gestegen. Hierdoor is in een groot gedeelte van de beroepsgroepen sprake van tekorten.

De krapte in Gorinchem zit vooral in de sectoren ICT, techniek en transport & logistiek. In deze sectoren is het voor werkgevers erg lastig om personeel te vinden. Hierdoor zijn beroepen in deze sectoren, zoals transportplanners en logistiek medewerkers, machinemonteurs, software- en applicatieontwikkelaars, schoonmakers en vrachtwagenchauffeurs erg kansrijk. Dit biedt kansen voor werkzoekenden en mensen die een nieuwe stap willen maken. UWV kan hierbij ondersteunen, online via werk.nl of door persoonlijk contact op te nemen in de regio met bijvoorbeeld het Regionaal Mobiliteitseam.

Doordat meer mensen werk vinden op de krappe arbeidsmarkt, neemt het aantal WW-uitkeringen de laatste periode af. In  Gorinchem waren er aan het begin van 2021 1.779 lopende WW-uitkeringen en eind september waren er 1.324 aantal lopende uitkeringen.

MISMATCH De stijging van het aantal vacatures van de laatste perioden heeft ervoor gezorgd dat er een record aantal vacatures beschikbaar zijn. Er zijn zelfs meer vacatures dan werkzoekenden op dit moment. Anderzijds typeert CBS ruim 1 miljoen leden van de beroepsbevolking als onbenut arbeidspotentieel. Een groot deel van deze mensen staat niet geregistreerd bij UWV en krijgt geen uitkering van UWV of de gemeente. Deze groep ontvangt dan ook geen dienstverlening van UWV waardoor het deze mensen niet kan begeleiden bij het vinden van werk.  

Het UWV wil samen met werkgevers, vakbonden en gemeenten in kaart brengen welke kwaliteiten en behoeften deze groep mensen heeft. Op basis van die informatie wil UWV samen met haar partners deze groep gaan begeleiden in het vinden van werk.

REGIONALE MOBILITEITSTEAMS De eerste stap is het afgelopen jaar gezet met Regionaal Mobiliteitsteam ‘AV Werkt door’. Iedereen die zijn of haar baan is kwijtgeraakt of dreigt kwijt te raken, kan zich melden bij het Regionaal Mobiliteitsteam in de regio. Hierin werken verschillende partners, waaronder UWV, samen om mensen weer aan het werk te helpen of om een stap te maken naar een nieuwe baan. Voor het eerst is het met de Regionale Mobiliteitsteams mogelijk om onafhankelijk van de (uitkerings)achtergrond van de burger of werkgever passende dienstverlening in te zetten. Iemand die dienstverlening van UWV ontvangt, kan ook dienstverlening van een gemeente krijgen en iemand die werkloos dreigt te worden, kan ondersteuning of training krijgen van bijvoorbeeld UWV.

Altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws?
advertentie