Beeld van de uitstraling van Warenhuis Binnenstad
Beeld van de uitstraling van Warenhuis Binnenstad Hartje Gorinchem

BIZ Hartje Gorkum werkt aan Warenhuis Binnenstad

Economie

GORINCHEM In de nieuwe plannen voor de Bedrijven Investeringszone (BIZ) Hartje Gorkum staat Warenhuis Binnenstad centraal. De raad sprak donderdagavond over de verlenging van de BIZ voor 2023-2027 met Roel Bronkhorst van Hartje Gorkum en Mauro Agnoli van het Binnenstadsmanagement. 

Ingevolge de Wet op de Bedrijveninvesteringszones is voor deze BIZ- verlenging instemming van de raad nodig. Dit moet via vaststelling van een BIZ-verordening. De  BIZ maakt het mogelijk om aan alle ondernemers een bijdrage te vragen om collectief te investeren in het aantrekkelijker maken van het gebied. ,,Zonder BIZ branden de lampjes niet met Kerst”, zo hield Roel Bronkhorst de raad voor. Tijdens de ledenvergadering van Hartje Gorkum toonden de leden zich positief over verlenging van de BIZ tot 2027. 

In de periode 2018-2022 was ingezet op meer evenementen, nu kiest de BIZ in haar plannen om het geld in te zetten voor Warenhuis Binnenstad om zo de beleving in het centrum op te krikken. ,,Soms haalt de tijd je in”, zo duidde Bronkhorst de gevolgen van de corona pandemie voor het cancelen van veel evenementen uit het oude plan. Arien van Houwelingen (SP) vroeg Bronkhors en Agnoli hoe de BIZ kan bijdragen aan meer duurzaamheid door bijvoorbeeld een dichte deuren beleid in de winter. Met een warmtescan in de winter was hij geschrokken van het weglekken van warmte.

advertentie