Wethouder Dick van Zanten: ,,Uit onze inventarisatie blijkt dat het onderhoud aan onze kunst in de openbare ruimte beter kan"
Wethouder Dick van Zanten: ,,Uit onze inventarisatie blijkt dat het onderhoud aan onze kunst in de openbare ruimte beter kan" gemeente Gorinchem

Meer aandacht voor onderhoud van kunst in Gorinchem

Kunst

[GORINCHEM] De kunst in Gorinchem heeft meer onderhoud nodig. Dit blijkt uit een inventarisatie van de gemeente Gorinchem naar kunst in de openbare ruimte. De gemeente maakte deze inventarisatie naar aanleiding van een motie van de gemeenteraad in 2020. Daarin drong de gemeenteraad, als vertegenwoordiging van de inwoners, aan op beter onderhoud van kunst in de openbare ruimte. Het college van burgemeester en wethouders voerde daarom een inventarisatie uit, gaat aan de slag om binnen bestaande budgetten het onderhoud te verbeteren en stelt een adviesgroep in.

Dick van Zanten, wethouder Cultuur: ,,Uit onze inventarisatie blijkt dat het onderhoud aan onze kunst in de openbare ruimte beter kan. Binnen ons bestaande budget zullen we een impuls geven aan het onderhoud van de kunst. Dat gaan we doen door werkzaamheden slimmer te combineren, bijvoorbeeld door samen te werken met Avres. Ook gaan we groenwerkzaamheden bij kunst prioriteit te geven. Want als het groen rondom een kunstwerk beter wordt onderhouden, heeft dat een positief effect op de staat van de kunst. Denk aan het voorkomen van alggroei en mosvorming op kunstwerken die kan ontstaan op kunstwerken die tussen hoge planten staan of plantjes die ontkiemen in kleine scheurtjes waardoor kunst verder kan afbrokkelen.”

ADVIESGROEP Een groep betrokken inwoners heeft aangeboden de gemeente te adviseren over de kunst in de openbare ruimte. Dick van Zanten: ,,Wij waarderen de kennis en ervaring van deze inwoners ten zeerste. We hebben gesprekken met hen gevoerd en zullen nu de groep formaliseren, onder de naam ‘Adviesgroep Kunst in de openbare ruimte’. De adviesgroep zal ons onder andere adviseren over de staat van de kunstwerken in onze gemeente. Daarnaast doen wij een beroep op de kennis van de leden van deze adviesgroep over het proces van (her)plaatsen van kunst.”

Overigens is niet alle kunst in Gorinchem van de gemeente. Ook bedrijven, instellingen en de woningbouwcorporatie hebben kunstwerken op hun terrein die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg. Dick van Zanten: ,,Ook de kunst van andere eigenaren dan de gemeente leveren een belangrijke meerwaarde aan de schoonheid en leefbaarheid van Gorinchem. De kwaliteit en onderhoudsstatus van deze kunst zijn medebepalend voor het beleven van kunst in Gorinchem. Daarom willen we samen met de Adviesgroep onderzoeken of we kunnen samenwerken met de eigenaren van de kunst en de inwoners om het onderhoud van alle kunst in de openbare ruimte te verbeteren.”

EXTRA INSPANNING Aanleiding voor de inventarisatie is de motie ‘Onderhoud kunst in de openbare ruimte’. De politieke partijen Gorcum Actief, PvdA, GroenLinks en D66 dienden deze motie in en de gemeenteraad nam de motie aan op 9 juli 2020. In deze motie vraagt de gemeenteraad aan het college van burgemeester en wethouders om een extra inspanning te doen op het onderhoud en, indien nodig, reparatie van de kunst in de openbare ruimte van Gorinchem. Het college voert nu de motie uit door de inventarisatie naar de huidige staat van onderhoud, de impuls aan het onderhoud en de benoeming van een adviesgroep.

advertentie
advertentie