De gemeenteraad wilde geen AZC in het voormalige belastingkantoor in de Gildenwijk
De gemeenteraad wilde geen AZC in het voormalige belastingkantoor in de Gildenwijk Hannie Visser-Kieboom

In mei gesprek met COA over kleinschalige opvang asielzoekers

29 maart 2021 om 10:08 Maatschappelijk Asielzoekerscentrum

GORINCHEM Half mei heeft de gemeente Gorinchem een gesprek met het COA over kleinschalige opvang voor statushouders en kansrijke asielzoekers. Bij de weigering van de raad om asielzoekers op te vangen in het voormalige belastingkantoor besloot ze wel kleinschalige opvang te onderzoeken.

De raad verstaat onder kleinschalige opvang zo’n vijftig mensen, zo’n beperkte groep biedt goede kans voor de juiste begeleiding. Het COA zelf verstaat onder kleinschalige opvang een aantal van honderdvijftig mensen. Dat liet ze weten tijdens een provinciale bijeenkomst op 15 januari. Zelf schreef het COA in haar brief aan de raad op 4 januari dat maatwerk per gemeente mogelijk is en dat rekening wordt gehouden met lokale en regionale wensen. Ook de buurgemeente Vijfheerenlanden onderzoek thans kleinschalige opvang. Gorinchem gaat kijken of ze met Vijfheerenlanden en andere regiogemeenten kan samenwerken bij opvang van asielzoekers en/of statushouders. Tot de afspraak met het COA zal de gemeente ‘haar ogen en oren openhouden’ voor mogelijke locaties voor kleinschalige opvang.

Op 18 februari besloot de gemeenteraad om het COA geen toestemming te geven voor het vestigen van een AZC in het voormalige belastingkantoor dat ze voorjaar 2020 aankocht. Omwonenden kwamen in opstand tegen de vestiging van een AZC, ook uit een enquête bleek weinig draagvlak om opnieuw asielzoekers in het pand te huisvesten. Wel bleek de raad in meerderheid bereid na te denken over kleinschalige opvang in de stad.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie