In het voormalige belastingkantoor in de Gildenwijk wordt geen AZC gevestigd
In het voormalige belastingkantoor in de Gildenwijk wordt geen AZC gevestigd Hannie Visser-Kieboom

Meerderheid voor kleinschalige opvang van kansrijke asielzoekers

19 februari 2021 om 07:41 Overig Asielzoekerscentrum

GORINCHEM Het COA krijgt geen toestemming van de gemeenteraad om een asielzoekerscentrum in het voormalige belastingkantoor te vestigen. Dat was de uitkomst na ruim vier uur vergaderen van de gemeenteraad. Het college overleefde tijdens de vergadering een motie van afkeuring van Groen Links, CU/ SGP, Fractie Van Maaren, Gorcum Actief, SP en VVD.

Tijdens de raadsvergadering vielen opnieuw harde woorden tussen coalitie en oppositie. De kritiek vanuit de oppositie spitste zich toe op het onvoldoende informeren van de raad over de contacten tussen de gemeente en het COA. Het verwijt gold vooral wethouder Ro van Doesburg, maar klonk door in de motie van afkeuring voor het gehele college. ,,De wethouder heeft flinke fouten gemaakt en verschuilt zich achter de plotselinge aankoop van het belastingkantoor door het COA. Zijn argument dat hij niet met halve informatie naar de raad wilde, heeft de discussie over opvang van asielzoekers onmogelijk gemaakt. Het niet op tijd en niet volledig informeren van de raad kan echt niet, dat is bewust nagelaten en die keuze was erg verkeerd”, zo stelde Rutger van Breemen (Groen Links) in zijn eerste termijn bij het indienen van de motie van afkeuring.

KOEKJES Raadslid Marjo Molengraaf (CU/SGP) had dezelfde scherpte in haar kritiek. ,,De wethouder heeft ons een slechte daad bewezen, als we eerder als raad een discussie hadden gevoerd over de wenselijkheid van de opvang dan had hij direct geweten dat daar geen draagvlak voor was. Nu hebben we een bestuurlijke flater geslagen door inconsequent beleid”. Ze miste vooral de zelfreflectie bij de wethouder en vroeg naar het waarom van de twee gesprekken met het COA. ,,Ze kwamen toch niet voor de lekkere koekjes?”, zo vroeg ze de wethouder. VVD’er Attie Mager was eveneens kritisch en vond dat het college de informatievoorziening en gesprekken met het COA niet goed gemanaged had. Fractie van Maaren sprak van dubieuze processen van het college.

Ze kwamen toch niet voor de lekkere koekjes?

POSITIEVE GRONDHOUDING Zowel in november 2019 als januari 2020 voerde het COA gesprekken met de gemeente Gorinchem, wethouder Ro van Doesburg sprak van kennismakingsgesprekken. In een ambtelijke mail werd geschreven over een positieve grondhouding en opening van het AZC in voorjaar 2020. Maar net als in eerdere vergaderingen bleef de wethouder bij zijn standpunt dat de gesprekken geen aanleiding was de raad te informeren. Burgemeester Reinie Brienen bevestigde dat dit standpunt door het college werd onderschreven. Schoorvoetend gaf de wethouder wel toe dat het beter was geweest om eerder te communiceren met bewoners. In april kocht het COA het belastingkantoor en pas in september vond een eerste informatieavond plaats met bewoners.

WEGPOETSEN Tijdens de discussie tekende zich zoals vanouds een kloof af tussen oppositie en coalitie. Terwijl Asraf Hachhouch (PvdA) vooral vooruit wilde kijken, wees raadslid Marjo Molengraaf op de controlerende taak van de raad, waarbij altijd achterom wordt gekeken. ,,De coalitie wil dit wegpoetsen, het college is tekort geschoten en dat wordt weggepoetst. Daar baal ik van”. Pierre Schefferlie (Democraten Gorinchem) noemde het wantrouwen van de oppositie niet ‘meer gezond’ en hield zo vooral zijn wethouder uit de wind. Hij stelde als raadslid wel voldoende te zijn geïnformeerd. Later sprak Schefferlie zelfs van een ‘jacht’ op wethouder Van Doesburg door CU/SGP en dreigde hij met een motie van treurnis voor de oppositie. Schefferlie: ,,Gelukkig kun je in Gorinchem nog christelijk stemmen op het CDA.” Nadat de beraadslagingen al zo’n drie uur in beslag hadden genomen en de klok naar elf uur kroop, deed de burgemeester een ordevoorstel om na het agendapunt over het AZC af te hameren. Maar zelfs in stemming over het al dan niet afwerken van de gehele agenda volhardde de raad in de kloof tussen coalitie en oppositie. 

Altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws?

KLEINSCHALIGE OPVANG Na het debat volgde stemming over drie amendementen en drie moties. Het PvdA amendement om wel te onderzoeken of kleinschalige opvang van statushouders en kansrijke asielzoekers elders in de stad mogelijk is, werd met dertien stemmen voor en twaalf tegen aangenomen. De D66 motie ‘In principe welkom’ haalde het net niet, opvallend was dat de PvdA hier verdeeld stemde, Jack Oostrum stemde tegen en zijn fractiegenoten Ali Kocak en Asraf Hachhouch waren voor. De motie van afkeuring tegen het college werd met vijftien stemmen voor en tien tegen verworpen. Het raadsvoorstel zelf om het COA geen toestemming te geven om een asielzoekerscentrum in het belastingkantoor te vestigen werd met dertien stemmen voor aangenomen. Twaalf raadsleden stemden tegen dit voorstel, vooral vanwege de onduidelijkheid over de tekst. Na de stemming deed burgemeester Reinie Brienen tegen de klok van half één een dringend appèl op de raadsleden om de vergadering alsnog te beëindigen en niet de gehele agenda af te werken. De raad stemde nu wel in en vergadert komende dinsdag verder.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie