D66 raadslid Ilhan Tekir is voor de vestiging van een AZC in het voormalig belastingkantoor
D66 raadslid Ilhan Tekir is voor de vestiging van een AZC in het voormalig belastingkantoor gemeente gorinchem

D66 Gorinchem wil wel opvang asielzoekers in ‘stad van tolerantie’

17 februari 2021 om 10:01 Overig Asielzoekerscentrum

GORINCHEM D66 Gorinchem ziet het liefst dat in het voormalige belastingkantoor aan de Vroedschapstraat wel een AZC wordt gevestigd. Het college adviseert de raad juist om niet in te stemmen met de komst van een AZC op die plek.

Tijdens een eerdere bespreking over het al dan niet vestigen van een AZC in de stad liet D66 al weten dat ze voor opvang van asielzoekers is. ,,Deze locatie heeft zich in het verleden al bewezen als geschikte locatie om vluchtelingen op te kunnen vangen en bevindt zich bovendien in de nabijheid van essentiële voorzieningen, die van belang zijn voor een nuttige dagbesteding, zoals scholen, winkels en (sport)verenigingen”, zo schrijft raadslid Ilhan Tekir in het amendement op het raadsvoorstel. D66 is in principe voor opvang van vluchtelingen die huis en haard zijn ontvlucht om een menswaardig bestaan te leiden.

Als stad van tolerantie blijven we daarmee zoeken naar mogelijkheden om vluchtelingen die huis en haard zijn ontvlucht onderdak te bieden

Gezien de eerdere bespreking van het voorstel is het niet aannemelijk dat het D66 voorstel om wel een AZC in het voormalig belastingkantoor te vestigen op een meerderheid kan rekenen in de raad. D66 zal dan een motie indienen voor een principe uitspraak van de gemeenteraad over de bereidheid om vluchtelingen op te vangen op een geschikte locatie in de stad, waarbij de locatiekeuze wordt bepaald in overleg met inwoners. Tekir: ,,Gorinchem heeft zich in het verleden al meerdere malen bewezen in de opvang van vluchtelingen. Veel inwoners hebben bovendien hier aan bijgedragen door zich als vrijwilligers in te zetten. Als stad van tolerantie blijven we daarmee zoeken naar mogelijkheden om vluchtelingen die huis en haard zijn ontvlucht onderdak te bieden”. Ook PvdA en Democraten Gorinchem hebben al een motie voorbereid met een vergelijkbare strekking, ze spreekt daarin haar voorkeur uit voor kleinschalige opvang van asielzoekers in de regio.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie