Burgemeester Reinie Melissant-Briene en haar echtgenoot.
Burgemeester Reinie Melissant-Briene en haar echtgenoot. Gemeente Gorinchem

Burgemeester feliciteert decorandi met persoonlijk gebaar

24 april 2020 om 13:03 Mensen

GORINCHEM Burgemeester Reinie Melissant-Briene nodigt elk jaar, een dag voor de lintjesregen, de decorandi uit door met een feestelijke auto de decorandi te informeren over hun benoeming en hen uit te nodigen voor de lintjesregen. Dit jaar doet de burgemeester het anders. Zij gaat op 24 april met een feestelijke auto bij de decorandi langs met een feestelijke attentie, bloemen en een brief waarin staat dat ze benoemd zijn tot Lid of Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Deze attenties zet zij voor de deur, belt aan en gaat dan op minimaal anderhalve meter afstand staan om de mensen toch persoonlijk te kunnen feliciteren. Door toch even bij de decorandi langs te gaan, geeft de burgemeester een persoonlijk tintje aan de lintjesregen en hoopt zo de mensen een hart onder de riem te steken in deze moeilijke tijd. Dit jaar worden er negen lintjes uitgereikt aan (in willekeurige volgorde): mevrouw P.G. Blom - Groenendaal, de heer C. van Eijbergen, de heer A. Hartman, de heer J.H. Hartman, de heer D. Jongsma, de heer M. Kant, de heer J. Kasander, mevrouw A.J. Rietveld en de heer M.A.M. Voerman. 

Mevrouw P.G. Blom – Groenendaal (73 jaar) - Graad: Lid in de Orde van Oranje Nassau
Mevrouw Blom-Groenendaal was vijftig jaar korpsofficier van het Leger des Heils. Zij heeft deze functie bekleed in Rotterdam, Dordrecht, Nieuwegein en Hilversum. Zij verzorgde o.a. de diensten op zondag. Daarnaast zette mevrouw Blom-Groenendaal zich in voor diverse clubs en ging op huisbezoek. Voorts ontving zij thuislozen en zette zich in voor de huisvesting. Ook verzorgde mevrouw Blom-Groenendaal vakantieweken voor ouderen die eenzaam zijn. Iedereen die mevrouw Blom – Groenendaal kent, zal bevestigen dat zij deze onderscheiding zeer terecht heeft verdiend.
 

De heer C. van Eijbergen (76 jaar) - Graad: Lid in de Orde van Oranje Nassau
De heer van Eijbergen is al zestig jaar een zeer betrokken lid van hengel- en watersportvereniging HSV te Gorinchem. Zo hielp hij bij al het voorwerk, het ontwerpen en leiding geven tijdens de bouw van de haven en de steigers van HSV. Ook hielp hij mee bij het ontwerpen en het bouwen van de verenigingsark in het Zwanenwater. Tevens is hij lid geweest van de concourscommissie, de jeugdcommissie en is hij nog steeds lid van de ontspanningscommissie Ouderen. De heer van Eijbergen was voorzitter van de steigercommissie en was bestuurslid en voorzitter van de vereniging. Naast zijn betrokkenheid bij de HSV was hij ook mede-initiatiefnemer van de Federatie Lingestoel en lid van de Commissie Water- en Visstandbeheer. De commissie Water- en Visstandbeheer zette zich in voor de visstand en waterkwaliteit op de Linge en kreeg hierdoor regionaal en landelijk aanzien. Tevens was de heer van Eijbergen lid van de bouwcommissie (uitvoerder) van voetbalvereniging SVW. Het bestuur van HSV noemt decorandus een vaderfiguur voor alle leden en een icoon van Gorinchem. De heer van Eijbergen mag dan ook met recht een voorbeeld voor velen genoemd worden.
 

De heer A. Hartman (81 jaar) - Graad: Lid in de Orde van Oranje Nassau
De heer Hartman is al veertig jaar een betrokken vrijwilliger. Hij begon bij de Gorinchemse Korfbal Vereniging Enomics. Niets was hem te gek, van helpen bij de bouw van de accommodatie tot het drukken en de distributie van het clubblad. Daarna werd de heer Hartman voorzitter van en vrijwilliger bij Tennisvereniging Arkel, dit is hij inmiddels al bijna twintig jaar. Ook hier maakte hij deel uit van een bouwcommissie en hield zich bezig met de ontsluitingsweg langs de tennisbaan. Ook zette hij zich in bij de basisschooltennis. Momenteel is de heer Hartman vrijwilliger bij Rivas Zorggroep, als chauffeur, en helpt hij bij activiteiten en met de rolstoelen. Daarnaast is de heer Hartman vrijwilliger bij het Winterfestijn, vrijwilliger bij Bridgeclub Gorinchem en geeft hij ook nog taalles aan nieuwe Nederlanders die een inburgeringscursus volgen. Met de leeftijd van 81 jaar is dit zeer bewonderingswaardig te noemen, maar meneer Hartman is dan ook een man met een gouden hart en staat altijd voor iedereen klaar.
 

De heer J.H. Hartman (74 jaar) - Graad: Ridder in de Orde van Oranje Nassau
De heer Hartman zet zich al meer dan vijftig jaar buitengewoon in als vrijwilliger in de wielersport. Zo is de heer Hartman al bijna vijftig jaar jurylid bij wielerwedstrijden van de KNWU. Veertig jaar geleden richtte hij de Omloop Hoeksche Waard op en organiseerde jaarlijks een tweedaags wielerevenement. Ook was de heer Hartman negen jaar lang lid van de commissie jury & reglementen, portefeuille wegwielrennen bij de KNWU (Koninklijke Nederlandse Wielren Unie). Sinds twee jaar is de heer Hartman ook begeleider van het opleidingstraject bij de KNWU. Ook beoordeelt hij aankomende juryleden of juryleden die zich verder willen ontwikkelen. Een sportman in hart en nieren die zich al een halve eeuw inzet voor de wielersport en de jeugd stimuleert en aanmoedigt officieel jurylid te worden en zelfs een wielerronde heeft opgericht. Dat is zeker een bijzondere onderscheiding waardig.
 

De heer D. Jongsma (80 jaar) - Graad: Lid in de Orde van Oranje Nassau
De heer Jongsma was bijna veertig jaar geleden medeoprichter van de Christengemeente Gorinchem, waar hij vanaf de oprichting tot aan zijn pensionering in 2005 voorganger van was. De eerste jaren deed hij dit naast zijn gewone werk, maar jaren later was hij fulltime voorganger. Hij zorgde ervoor dat de Christengemeente enorm groeide en daarom werd de Rehobothkerk aangekocht en verbouwd. Ook nadat de heer Jongsma gepensioneerd was, is hij verbonden gebleven aan de gemeente en was pastoraal medewerker en later deed hij nog huisbezoeken en persoonlijke gesprekken. Nog later nam hij weer zitting in de oudstenraad. Tot op de dag van vandaag zet hij zich in voor een studiekring en spreekt nog regelmatig op de zondagmorgen. Ook heeft hij een groot hart en helpt en bezoekt regelmatig kwetsbare hulpbehoevenden binnen en buiten de gemeente. De heer Jongsma heeft een onmiskenbare inbreng gehad in de Christengemeente Gorinchem en in Gorinchem.
 

De heer M. Kant (57 jaar) - Graad: Lid in de Orde van Oranje Nassau
De zeer bevlogen meneer Kant richtte meer dan veertig jaar geleden Stichting het Theaterarchief in Gorinchem op. Hij is voorzitter van en vrijwilliger bij deze Stichting, wat tot 2000 nog een informele verzameling was. De heer Kant heeft een archief samengesteld uit programmaboekjes, affiches, foto's, knipsels, kostuums, teksten, bladmuziek en boeken van allerlei vormen van theater; zoals ballet, dans, opera, volkstoneel, musical, toneel, mime, revue en variété. Betrokkene benadert artiesten of hun nabestaanden, theatereigenaren en theaterproducenten voor stukken om zijn archief uit te breiden. Voorts zet hij zich in om stukken die zich daarvoor lenen te digitaliseren en deze met de buitenwereld te delen, bijvoorbeeld via social media of de website. Daarnaast verzorgt hij rondleidingen en lezingen, leest hij manuscripten en is hij auteur van diverse biografieën. Van elk stuk in het archief kan de heer Kant met passie vertellen waar het gebruikt is en wanneer. Betrokkene wordt beschouwd als de beheerder van de Nederlandse theatergeschiedenis na 1900.
 

De heer J. Kasander (65 jaar) - Graad: Lid in de Orde van Oranje Nassau
De heer Kasander is al meer dan veertig jaar lid van hengel- en watersportvereniging HSV te Gorinchem. Zo hielp hij bij de aanleg en het onderhoud van de haven, bracht tevens verbeteringen aan zoals de aanleg van de verlichting en stromend water. Ook werd de heer Kasander lid van de Commissie Water en Visstand beheer. De commissie zette zich in voor de visstand en waterkwaliteit op de Linge, het kanaal van Stenenhoek en het Merwedekanaal. De heer Kasander zette mede het laboratorium bij HSV op, waardoor snel kon worden opgetreden bij afwijkingen van de kwaliteit van het water. Begin deze eeuw werd hij voorzitter van de steigercommissie en had hierdoor een leidinggevende rol. Ook verzorgde hij de controle en keuringen van de hijsinstallatie. Meer dan vijftien jaar geleden werd hij begeleider van de werkzaamheden voor het uitbaggeren van de haven aan het Zwanenwater en de nieuwbouw van de loods ter vervanging van drie oude loodsen. Op dit moment is de heer Kasander nog lid van de steigercommissie en bestuurslid algemene zaken. In 1985 was hij mede-initiator van de Federatie Lingestoel, een overlegorgaan van hengelsportverenigingen voor de uitvoering van het visstand beheer en de watercontroles. Ook is de heer Kasander al vijftien jaar vrijwilliger bij de jaarlijkse Open Havendag en de Botenbeurs te Gorinchem. De heer Kasander vaart dan met muziekgroepen door de haven. De heer Kasander is een vrijwilliger die niet gemist kan worden!
 

Mevrouw A.J. Rietveld (70 jaar) - Graad: Lid in de Orde van Oranje Nassau
Al vijftig jaar lang is mevrouw Rietveld eigenaar van en balletdocent bij balletschool Papillon te Gorinchem. Ook verzorgt mevrouw Rietveld alle kostuums, het draaiboek, de catering en de techniek. Naast de jaarlijkse voorstelling zorgt zij ook dat haar leerlingen bij alle evenementen betrokken zijn. Mevrouw Rietveld regelt dat de kinderen hun talent kunnen laten zien in de stad. Hiervoor zorgt zij dat de kinderen ook een kleine vergoeding ontvangen. Haar betrokkenheid strekt veel verder dan op het gebied van dans. Veel leerlingen blijven dan ook jaren bij haar op les of nemen nadat ze zijn gestopt bij de balletschool eens in de zoveel tijd contact met haar op. Daarnaast ontplooide/ontplooit zij vele nevenactiviteiten. Mevrouw Rietveld is initiator van nieuwe culturele initiatieven te Gorinchem. Zij stimuleerde samen met anderen jonge talenten om zich verder te ontwikkelen. Via de balletschool werd samenwerking gezocht met andere (podium)kunstdisciplines. Dit was volkomen nieuw in die tijd. Mevrouw Rietveld zorgde voor subsidies en was de drijvende kracht achter vele voorstellingen en musicals. Tot op heden is mevrouw Rietveld vrijwilliger bij het Groot Gorcum Grimefestival en is zij medeoprichter van en vrijwilliger bij LUSA (Musicalstichting Licht Uit Spot Aan). Deze stichting beheert een musicalschool voor jonge musicaltalenten. Mevrouw Rietveld is niet alleen een ballet juf, maar ook inspirator en initiator in hart en nieren waarvoor velen met veel liefde de aanvraag voor een lintje hebben ondersteund.
 

De heer M.A.M. Voermans (67 jaar) - Graad: Lid in de Orde van Oranje Nassau
De heer Voermans is al sinds de jaren 70 werkzaam in het West-Brabantse archiefwezen. Hij onderscheidde zich met name door zijn enorme (parate) kennis van en belangstelling voor de geschiedenis van Etten-Leur en de dorpen daaromheen. Belangrijker dan de kwantiteit van zijn communicatie was de kwaliteit, die was altijd van een hoog niveau. Al zijn collega's zien hem als de "wandelende encyclopedie" voor vraagstukken over Etten-Leur of de voormalige kernen van het huidige Halderberge. Ook heeft de heer Voermans sinds 1986, een jaar na oprichting van de Heemkundekring, deel uit gemaakt van de redactie en heeft een actieve rol als schrijver gehad in 18 jaarboeken. In deze verschillende boeken heeft hij de geschiedenis van Hoeven beschreven. Vorig jaar is er nog een extra boek geschreven over een bijzonder gebouw & locatie, de Uythof Bovendonk in Hoeven waarvan hij 2 van de 5 hoofdstukken heeft geschreven. U zult begrijpen hoe belangrijk de heer Voermans geweest is voor het bestuur van de Heemkundekring en voor het beschrijven van de geschiedenis van Hoeven. Ook is de heer Voermans twaalf jaar redactielid geweest van de vereniging 'De Gulden Roos' uit Roosendaal. De uitreiking van de Koninklijke Onderscheiding zal plaatsvinden in de gemeente Halderberge vanwege zijn enorme inzet voor deze gemeente.

Mevrouw Rietveld
Mevrouw Blom
De heer Voermans
De heer Van Eijbergen
De heer Kant
De heer J.H. Hartman
De heer A. Hartman
De heer Kasander
De heer Jongsma
advertentie
advertentie