Wethouder Eelke Kraaijeveld en Marije Buursink, directeur-bestuurder van Poort6.
Wethouder Eelke Kraaijeveld en Marije Buursink, directeur-bestuurder van Poort6. Gemeente Gorinchem

Stapje voor stapje naar een gasloze Gildenwijk

12 september 2019 om 11:38 Natuur en milieu

GORINCHEM De bewoners van de Gildenwijk merken er vooralsnog weinig van, maar achter de schermen wordt er onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om hun wijk op een duurzame manier van het aardgas los te koppelen. Naar verwachting worden de eerste onderzoeksresultaten dit najaar bekend gemaakt.

Door Mirjam de Swart

In het landelijk Klimaatakkoord staat dat in Nederland in 2050 7 miljoen woningen en 1 miljoen gebouwen van het aardgas af moeten. Dat betekent isoleren en gebruikmaken van duurzame warmte en elektriciteit. Gemeenten hebben hier vanuit het rijk een belangrijke taak in. Ook in Gorinchem moeten woningen in de wijken dus overgaan op duurzame energie. In januari van dit jaar tekenden de gemeente, de provincie, Poort6 en HVC om deze reden een intentieverklaring 'Gildenwijk op duurzame warmte'. Een half jaar later is het onderzoek naar de mogelijkheden vergevorderd. ,,Het is echt een enorme klus", legt wethouder Eelke Kraaijeveld uit. ,,Een we zijn er nog lang niet. De CO2 moet in 2030 drastisch zijn teruggebracht en in 2050 moeten we zelfs helemaal van het aardgas af zijn. De eerste wijk die we van duurzame energie willen voorzien is de Gildenwijk. Dit is een compacte wijk met een relatief groot aantal centraal gestookte gebouwen. Bovendien zijn er veel jaren 60-70 woningen waar veel energiewinst te behalen is.

In de Gildenwijk staan ongeveer 2400 woningen, voornamelijk appartementen in grote appartementencomplexen. Poort6 is van een groot deel van deze woningen, zo'n 1300 woningen, eigenaar. ,,Het relatief grote aantal centraal gestookte gebouwen maakt de invoering van bijvoorbeeld een warmtenet kansrijk. Een duurzame vorm van energie die bovendien veiliger is dan gas. Voor ons is het belangrijk dat bewoners weten wat we gaan doen en waarom. Want laten we eerlijk zijn, het gaat hier niet alleen om de planeet, maar zeker ook om de portemonnee van onze huurders. Het mag niet zo zijn dat zij uiteindelijk een hogere rekening gepresenteerd krijgen", aldus Marije Buursink, directeur-bestuurder van Poort6.

Bewoners worden dan ook nauw betrokken bij het gehele proces. Zodra blijkt dat een warmtenetwerk mogelijk is, komt er een klankbordgroep van bewoners. ,,Dan kunnen er concreet plannen worden gemaakt. Samen met onze huurders. Ook woningeigenaren nodigen we graag uit deel te nemen aan de klankbordgroep en na te denken over het verduurzamen van hun woning", legt Buursink uit. Daarnaast stimuleert de huurdersvereniging samen met de gemeente en Poort6 huurders om zelf ook een bijdrage te leveren aan energiebesparing. Zo werd er in mei een boeiende inspiratiesessie met voormalig weervrouw Helga van Leur gehouden. Ook isoleert Poort6 645 woningen in 2019, zonder dat hier een verhoging van de huur tegenover staat. Buursink: ,,Als we het verbruik van energie weten terug te dringen bij onze huurders heeft dat uiteindelijk ook een positief effect op hun energierekening."

Voor welke vorm van duurzame energie er uiteindelijk gekozen gaat worden in de Gildenwijk is nog een vraag. Naar verwachting geven de onderzoeksresultaten daar dit najaar meer duidelijkheid over. Er worden verschillende bronnen van duurzame energie onderzocht zoals aardwarmte, restwarmte van bedrijven en energie uit oppervlaktewater. Deze duurzame energie kan op verschillende manieren geleverd worden. Bijvoorbeeld door een warmtenet. Het onderzoek in de Gildenwijk is met name gericht op de ontwikkeling van een warmtenetwerk.

Uiteindelijk is het de bedoeling dat er voor alle wijken in Gorinchem een plan komt te liggen waarin beschreven wordt hoe de wijk van het gas losgekoppeld kan worden.
Eelke Kraaijeveld: ,,Overgaan op duurzame energie is de opgave van de eeuw en juist daarom is dit onderzoek zo belangrijk, want na de Gildenwijk moeten uiteindelijk ook de andere wijken in Gorinchem over op een duurzame vorm van energie. In 2020 moet duidelijk zijn of realisatie van een warmtenet in de Gildenwijk mogelijk is en kunnen we starten met de voorbereidingen." Buursink: ,,Maar er gaat heel veel communicatie aan vooraf eer het zo ver is. We pakken het stapje voor stapje aan. De komende decennia zijn we er nog wel mee bezig. Alles gebeurt zoveel mogelijk in samenspraak met alle betrokkenen: huurders, woningeigenaren, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties."

advertentie
advertentie