Werkzaamheden op het terrein
Werkzaamheden op het terrein Waterschap Rivierenland

Sanering vervuiling golfbaan Spijk: staalslakken niet helemaal weg, maar gebied verkleind

12 mei 2021 om 15:41 Natuur en milieu

SPIJK Vorig jaar augustus is de aannemer begonnen met het saneren van de vervuilde grond bij de golfbaan in Spijk. Een belangrijke eerste stap is om het gebied waar staalslakken liggen (de oorzaak van de vervuiling) te verkleinen. De gemeente geeft geen gehoor aan de oproep van omwonenden om de staalslakken helemaal te verwijderen. 

De aannemer moet in de eerste maanden de directe risico’s voor het milieu aanpakken. De gemeente West Betuwe ziet toe dat de aannemer de risico’s voor het milieu tot een minimum beperkt. In het plan van aanpak staat wat de volgorde is van de werkzaamheden. Ook staat daarin wanneer verschillende werkzaamheden klaar moeten zijn. Het opnieuw toepassen van de staalslakken is een duurzame oplossing en een verantwoorde vorm van saneren. De totale sanering duurt ongeveer acht jaar.

De gemeente deelt de zorgen van de omgeving over de kwaliteit van de bodem en het (grond)water 

ZORG VOOR MILIEU De gemeente deelt de zorgen van de omgeving over de kwaliteit van de bodem en het (grond)water. Dit zowel op als nabij het vervuilde terrein. Het verkleinen van het terrein waar staalslakken aanwezig zijn, is een belangrijke eerste stap. Net als het daar omheen aanleggen van een ringsloot en het zuiveren van het (regen)water dat in contact is geweest met de staalslakken.


Omgevingsdienst Rivierenland en Waterschap Rivierenland houden toezicht op de werkzaamheden. Ook bewaken zij de kwaliteit van de bodem en het oppervlaktewater. Tijdens het saneren blijven alle maatregelen van kracht om verspreiden van de vervuiling tegen te gaan. Het vervuilde gebied en de naastgelegen sloten blijven voorlopig afgedamd.

STAALSLAKKEN Een belangrijke eerste stap is om het gebied waar staalslakken liggen te verkleinen. Deze komen afgedekt op één deel van het terrein te liggen. Om dit terrein komt een ringsloot, deze is nu gedeeltelijk klaar. Op het gehele terrein heeft de aannemer meerdere waterbassins aangelegd. Deze vangen water op dat in contact is geweest met staalslakken.

De huidige capaciteit van de zuiveringsinstallatie is onvoldoende voor de grootte van het terrein

Een installatie zuivert het water dat in contact is geweest met de staalslakken. Daarna gaat dit water pas naar de omliggende sloten. De huidige capaciteit van de installatie is onvoldoende voor de grootte van het terrein. De aannemer moet nog op zoek naar een geschikte oplossing voor dit probleem.

VERVOLG WERK Eerst moeten alle bovenstaande werkzaamheden klaar zijn. Vervolgens kan de aannemer verder met de volgende stappen uit het plan van aanpak. Dit bestaat voornamelijk uit het ophogen en inpakken van de staalslakken. Daarna komt er een grondlaag op de geluidswal van ingepakte staalslakken. Daarna volgt pas het inrichten van het terrein tot een golfbaan. Voor deze vervolgstappen voert de aannemer nu al grond en zand aan naar het terrein.

BRIEF OMWONENDEN Recent heeft de gemeente een brief ontvangen van enkele omwonenden. Daarin verzoeken zij om een herziening van de aanpak. Het verwijderen van de staalslakken is echter geen haalbare oplossing. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat ophogen van het terrein en inpakken van de staalslakken een duurzame oplossing is, stelt de gemeente. ,,Hiermee is de aanpak milieutechnisch verantwoord.”

Altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws?
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie