Afbeelding
pixabay.com

Transitievisie Warmte eerste stap op weg naar aardgasvrij Molenlanden

26 november 2021 om 08:01 Natuur en milieu

ARKEL Op 23 november heeft de gemeenteraad van Molenlanden de Transitievisie Warmte 1.0 vastgesteld. De eerste verkenningen op weg naar een aardgasvrij Molenlanden kunnen van start om de uitstoot van de CO2 te verminderen. Meedenken was het afgelopen jaar op verschillende manieren mogelijk. Deze werkwijze wordt voortgezet. Samen met betrokken inwoners, ondernemers en partijen werkt de gemeente toe naar passende en duurzame energiesystemen.

In de Transitievisie warmte staat het tijdpad richting 2050 en concreter tot 2030, de geplande onderzoeken en verkenningen met inwoners naar aardgasvrij wonen. Teunis Jacob Slob, wethouder Duurzaamheid: ,,Wat doen we in Molenlanden met elkaar om van het aardgas af te gaan? De vaststelling van de transitievisie is een belangrijke stap in de goede richting. We hoeven geen koploper te zijn, maar we gaan aan de slag. Juist dan kunnen we met elkaar de beste keuzes maken en natuurlijke momenten benutten. De eerste stap die we zetten na de vaststelling van de visie, is dan ook samen met inwoners. We gaan verkennen welke warmtevoorziening kansrijk is voor een bepaalde buurt.” Per buurt, dorp/stad, bedrijventerrein kan de uitkomst verschillen. Situering, bouwjaren locaties, betrouwbaarheid, betaalbaarheid en draagvlak spelen hierbij een rol. 

START VERKENNINGEN De komende twee jaar worden bewoners en bedrijven die het betreft geïnformeerd en betrokken. De kernen Bleskensgraaf, Giessenburg en (een deel van) Hoornaar maken deel uit van de eerste verkenning. Evenals de bedrijventerreinen in Bleskensgraaf, Giessenburg en Arkel. Ook start er een campagne voor de recente uitbreidingswijken in Groot-Ammers Oost en Zuid, Molenaarsgraaf, Nieuw-Lekkerland en Streefkerk. Voor deze relatief jonge wijken is de vervanging van de cv-ketel mogelijk een natuurlijk moment om te benutten om over te stappen op een duurzame warmtebron. 

Teunis Jacob Slob: ,,Als de transitie bijdraagt aan de kwaliteit van wonen en werken dan is dat helemaal mooi. We gaan in gesprek met inwoners en ondernemers, want dit vraagt om samenwerking en een zorgvuldig proces. Het gaat immers om aanpassingen in iemands leefomgeving en dat komt dichtbij. En daar nemen we de tijd voor.”

GOED INZICHT IN DE MOGELIJKHEDEN De gemeente wil inwoners en ondernemers inzicht geven, waardoor ze weten waar ze aan toe zijn op het gebied van nieuwe energievoorzieningen. Bij (toekomstige) keuzes over woning of bedrijfspand is dit van belang. Denk aan de vervanging van een cv-ketel, keuken of kooktoestel, renovatie woning, aanpassingen bedrijf etc. Samenwerkingen met bedrijfsleven, onderwijs en zorg, buurtverenigingen en dorpsoverleggen zijn daarbij cruciaal. Er liggen veel kansen om de lokale economie te versterken en de woon-/werkkwaliteit te verbeteren. 

Meer informatie De transitievisie zet ook in op energiebesparing. Op het gebied van isolatie en energiebesparing lopen diverse acties in de gemeente Molenlanden. Op www.regionaalenergieloket.nl staat alle informatie. De visie en een verbeelding daarvan zijn te vinden op: www.molenlanden.nl/transitievisie-warmte-tvw

Wilt u weten wat de Transitievisie Warmte zegt over uw straat, klik op de link en vul uw postcode in: http://aardgasvrij.regionaalenergieloket.nl/molenlanden

Achtergrondinformatie

Aardgas vervangen door duurzame energiebronnen is een onderdeel van het nationale Klimaatakkoord om te zorgen voor minder uitstoot van het broeikasgas CO2. Het stoppen met het gebruiken van fossiele brandstoffen zoals aardgas, helpt om de CO2 uitstoot te verminderen. Dat is ook nodig want in Nederland wordt per hoofd van de bevolking 9 ton CO2 uitgestoten. Ter vergelijking, de CO2 uitstoot van een Noor is 6,6 ton, vergelijkbaar met een inwoner van China. Kortom, we staan met elkaar voor een grote transitie die we alleen samen kunnen bewerkstelligen.

De gemeenten hebben van het Rijk de opdracht gekregen om de overstap naar aardgasvrij wonen in hun eigen gemeente in goede banen te leiden. Alle gemeenten in Nederland moeten daarom een visie op de warmtetransitie vaststellen in 2021. De Transitievisie Warmte wordt ten minste elke vijf jaar herzien of zoveel eerder als wenselijk. Op deze manier kunnen nieuwe innovaties en technieken wordt verwerkt in de warmtevisie. Zo bieden gemeenten inwoners en ondernemers blijvend een richtinggevende visie waarop zij de verduurzamingskeuzes voor hun woning/pand kunnen baseren.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie