Het belastingkantoor met rechtsachter een deel van de Frisoflat
Het belastingkantoor met rechtsachter een deel van de Frisoflat Hannie Visser-Kieboom

Bewoners wachten nog op antwoord op WOB verzoek over AZC

Overig Asielzoekerscentrum

[GORINCHEM] Het WOB verzoek van Anja Mosselman over de verkoop van het belastingkantoor aan het COA is nog niet gehonoreerd. Op 5 oktober diende zij een WOB (wet openbaarheid bestuur) verzoek in om alle documenten over contacten tussen het Rijksvastbedrijf, het Biedboek (onderdeel van het Rijksvastgoedbedrijf), het COA en de gemeente Gorinchem boven water te krijgen. 

Het COA heeft uitstel gevraagd voor toezending van alle documenten, deze zijn nu uiterlijk 10 december beschikbaar. Mosselman heeft grondig onderzoek gedaan naar het verloop van contacten tussen het COA en de gemeente Gorinchem. Zo kreeg de gemeente op 24 april te horen dat het COA het kantoor heeft gekocht. De koopovereenkomst dateert echter van 15 mei en de overdracht was 26 juni. Mosselman woont in de Johan Frisoflat naast het belastingkantoor aan de Vroedschapstraat en is geen voorstander van de opvang van asielzoekers en statushouders in het pand.

[ENQUETE] Eerder sprak ze al in op het gemeentehuis bij behandeling van het COA verzoek om een AZC te openen in het belastingkantoor. Tijdens die bijeenkomst bleek al dat de gemeente Gorinchem geen gespreksverslagen heeft gemaakt van het overleg voorafgaand aan de aankoop van het kantoor. In september hield het COA een informatieavond in de aula van het gymnasium, de gemeente hield vervolgens een enquête onder omwonenden over de mogelijke komst van een AZC. Mosselman is absoluut niet te spreken over de manier waarop de gemeente Gorinchem omgaat met het verzoek van het COA. ,,Wij zijn het oneens met de gang van zaken. Het lijkt niet eens op burgerparticipatie. Op papier voldoen ze aan alle voorwaarden, maar de gemeente had eind 2019 bij de eerste gesprekken met het COA al moeten bedenken hoe ze hier burgers bij wil betrekken, niet met zo’n obligate informatieavond waar je nauwelijks vragen kon stellen aan het COA en de gemeente”.

[GELATENHEID] Samen met mede flatbewoner Elisabeth van Gelder heeft ze woensdag een gesprek met wethouder Ro van Doesburg. Als het WOB verzoek niet was uitgesteld, had ze deze documenten kunnen bespreken. Ze weet inmiddels dat de concept rapportage over de enquête gereed is, maar deze moet formeel nog worden vastgesteld door het college. ,,Veel mensen hebben de enquête niet ingevuld, er heerst een soort gelatenheid bij de bewoners. Ze denken dat de komst al beklonken is”.

advertentie
advertentie