Stadhuis
Stadhuis Stad Gorinchem

Geen asielzoekers in voormalig belastingkantoor Gildenwijk

Politiek Asielzoekerscentrum

GORINCHEM Het college van burgemeester en wethouders adviseert de gemeenteraad om het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) geen toestemming te geven voor het opvangen van asielzoekers in het voormalig belastingkantoor in de Gildenwijk. Het COA kocht eerder dit jaar dit pand voor de opvang van 300 kansrijke asielzoekers en statushouders (asielzoekers die voorlopig in Nederland mogen blijven).

Wethouder Ro van Doesburg: ,,Het COA heeft op eigen risico het voormalig belastingkantoor in de Gildenwijk aangekocht om er asielzoekers en statushouders op te vangen. Vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om asielzoekers op te vangen, hebben we ons uitgebreid beraden. Ons advies aan de raad is gebaseerd op een optelsom van afwegingen.”

ONDERZOEK Al in de jaren 2016-2017 werden in hetzelfde pand in de Gildenwijk asielzoekers opgevangen. Een deel van de omwonenden heeft daarvan overlast ervaren die destijds niet voldoende door het COA kon worden opgelost. Dit blijkt onder andere uit een onderzoek dat I&O Research onlangs heeft gehouden. Ook blijkt uit het onderzoek dat er weinig draagvlak onder de omwonenden is voor een tweede keer een azc in hetzelfde pand. Ook geven respondenten aan dat één van de vorige wethouders heeft beloofd dat de opvang in het voormalig belastingkantoor eenmalig zou zijn.

AFWEGINGEN Van Doesburg: ,,Gorinchem wil haar verantwoordelijkheid nemen voor verschillende maatschappelijke vraagstukken. In dit geval hebben we afgewogen of het verdedigbaar is om voor de tweede keer een azc in het voormalig belastingkantoor in de Gildenwijk te huisvesten. Uit het onderzoek blijkt dat er destijds overlast is ervaren van het azc die niet kon worden opgelost en dat er weinig draagvlak is voor een azc in het voormalig belastingkantoor. Het beoogde pand staat op slechts enkele meters afstand van een flat. In deze flat wonen vooral oudere kwetsbare mensen die bijna altijd thuis zijn omdat ze aan huis gebonden zijn, heb ik uit diverse gesprekken vernomen. We zien het als ons primaire plicht goed voor deze inwoners te zorgen. Ook vinden we de wijk waarin het pand staat op dit moment niet geschikt voor de opvang van 300 asielzoekers. Er is in deze wijk al een azc geweest en op basis van onze Woon- en transformatievisie willen we hier bij voorkeur projecten die bijdragen aan een evenwichtiger verdeling van woningen. Ook hebben we de coronacrisis laten meewegen, omdat die beperkingen met zich meebrengt om een goede open dialoog met de inwoners te organiseren en extra risico´s met zich meebrengt. Het is dus een optelsom van afwegingen.”

KLEINSCHALIGE OPVANG De gemeente Gorinchem heeft in dit millennium inmiddels twee keer een azc gehad. Van Doesburg: ,,We hopen dat andere gemeenten dit keer de handschoen zullen oppakken. Als er nieuw rijksbeleid komt waarin kleinschalige vooropvang van statushouders en/of kansrijke asielzoekers mogelijk wordt gemaakt, zijn we bereid daarover het gesprek aan te gaan. Eerst met de gemeenteraad en de inwoners, daarna met het COA. Niet in het voormalige belastingkantoor, maar elders in de gemeente. In een kleinschalige setting en mogelijk in combinatie met huisvesting van andere groepen woningzoekenden, zoals spoedzoekers en jongeren. Dit willen we in goede afstemming met onze directe buurgemeenten doen, die ook kleinschalige opvangmogelijkheden willen onderzoeken.”

De omwonenden ontvangen een brief met het advies van het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad.

advertentie