Wethouder Eelke Kraaijeveld hees op coming-out day de regenboogvlag bij het gemeentehuis
Wethouder Eelke Kraaijeveld hees op coming-out day de regenboogvlag bij het gemeentehuis Gemeente Gorinchem

Gorinchem moet als regenboogstad meer doen voor LHBTQ+ gemeenschap

16 april 2021 om 07:53 Overig

GORINCHEM De gemeente moet als regenboogstad meer doen voor de LHBTQ+ gemeenschap en tegen discriminatie. Alleen een regenboogpad en dito bankjes zijn niet voldoende voor de gemeenteraad. Zij sprak in een deelsessie donderdagavond over alle commotie rond de Gomarus scholengemeenschap na een artikel in de NRC over de gedwongen coming-out van enkele jongeren. De raad sprak vooral over de mogelijkheden die de gemeente heeft in deze zaak.

Net als de gemeenteraad wil Maarten Venhoven van COC Rotterdam afdeling Gorinchem niet afwachten, maar vooral doorpakken. ,,Alleen leerlingen zelf kunnen oordelen over hun veiligheid op school, ook al verklaren 3000 ouders en leerlingen in een brief dat hun school veilig is. Als er maar een leerling is die zich niet veilig voelt, moeten we daarmee aan de slag. Als er een plek is waar een leerling zich veilig moet voelen, dan is het een school”. Venhoven sprak in bij de gemeenteraad en kondigde een drietal acties aan. Zo wil ze op haar website een pagina openen voor gelovige LHBTQ+’ers die worstelen met hun geaardheid. Ook wil ze een veilig vangnet voor jongeren die na hun coming-out uit huis gezet worden, als voorbeeld werd Veilige Haven in Amsterdam genoemd Tot slot wil het COC in gesprek met de Gomarus scholengemeenschap over het onderwijsklimaat op de school.

VEILIGHEIDSBELEVING Raadslid Martijn Hassouna (D66) daagde directeur bestuurder Christiaan Flikweert van de Gomarus uit om te reageren op alle commotie die ontstond na de publicatie in het NRC. Flikweert: ,,We hebben zaterdag direct zelf de inspectie gebeld en gevraagd of ze naar de school wilde komen. We zijn zelf een onderzoek gestart en vragen leerlingen vanaf de derde klas over hun veiligheidsbeleving. De uitkomsten van het onderzoek plaatsen we op onze site en dan willen we oud-leerlingen uitnodigen om met ons in gesprek te gaan”. Ook de Onderwijsinspectie is inmiddels gestart met haar onderzoek.

DISCRIMINATIE Groen Links raadslid Rutger van Breemen stelde dat de gemeente niet over de identiteit van de scholen gaat, maar alleen over de stenen. ,,Naar de veiligheid en het opgroeiklimaat wordt nu onderzoek gedaan, als gemeente moeten we discriminatie breder oppakken. Ga vooral in gesprek met alle scholen, stimuleer initiatieven van het jongerenwerk, zorg voor een open debatcultuur. En tolerantie heeft twee kanten, dat geldt ook voor de anti-christelijke reacties op andersdenkenden”. 

SYMBOOLPOLITIEK Asraf Hachhouch (PvdA) noemde de tijd te kort om een goed debat te voeren, maar ziet het liefst dat Gorinchem meer voorop loopt en pro-actief uitdraagt dat ze een regenboogstad is. ,,We moeten het hele middenveld mobiliseren, dat gaat verder dan alleen symbolen”. Hachhouch startte eerder in de raad de discussie over de rol van zwarte piet. Dieuwertje Stevens (SP) sprak in dezelfde bewoordingen en wees naar een SP motie van twee jaar geleden. ,,Discriminatie was niet urgent, maar een regenboogstad zijn, is geen symboolpolitiek”. Raadslid Marjo Molengraaf (CU/SGP) riep op om vooral als scholen met elkaar in gesprek te gaan. ,,De Gomarus liet weten dat ze hulp nodig heeft hoe ze hiermee moet omgaan”. CDA raadslid Lennart Onvlee hintte naar de Global goals en de rol van gendergelijkheid daarin. Zijn partij wil bij de inrichting van het Informatie- en afstudeercentrum aan de Hoefslag aandacht voor waarden en normen op alle deelnemende scholen opnemen. 

IDENTITEITSVERKLARING VVD’er Jaap Wientjes richtte zich vooral op onderwijs wetthouder Ro van Doesburg. ,,Als Regenboogstad hebben we weinig concreet gedaan dan mooie woorden. We hebben u al eerder aangespoord om de identiteitsverklaring van de school te onderzoeken. Waarom hebt u toen niet naar de inspectie gebeld? Wij hebben de school met 6.4 miljoen euro gesteund en betalen jaarlijks 300.000 euro kapitaallasten. En hoe zit het eigenlijk op andere scholen? Dit mag nooit meer gebeuren, iedere school moet een vertrouwenspersoon hebben”. 

COC Rotterdam afdeling Gorinchem stuurt eind april nog een brief aan de raad. Verder wacht de raad op de uitkomsten van het onderzoek van de onderwijsinspectie alvorens opnieuw in gesprek te gaan over de Gomarus scholengemeenschap.

Altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws?
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie