Het huis aan de Godfried Bomanslaan is op last van de burgemeester verzegeld
Het huis aan de Godfried Bomanslaan is op last van de burgemeester verzegeld Hannie Visser-Kieboom

Bezwaar tegen sluiting ‘drugspand’ ongegrond verklaard

Overig

GORINCHEM Het bezwaar van de bewoners tegen sluiting van een woning aan de Godfried Bomanslaan vanwege de vondst van een hoeveelheid harddrugs bij de inwonende zoon, is door de bezwaarschriftencommissie ongegrond verklaard. In oktober besloot de burgemeester de woning voor drie maanden te sluiten.

Maandag 13 december behandelde de bezwaarschriftencommissie het bezwaar van de bewoners tegen de sluiting van de woning. De politie vond begin oktober harddrugs, materiaal om drugs te verpakken, een grote som contactgeld, luxe goederen en een alarmpistool met knalpatronen. Na een spoedsluiting werd de sluiting daarna verlengd tot drie maanden. Ook bij de rechtbank in Rotterdam tekenden de bewoners bezwaar aan en vroegen om een voorlopige voorziening om de sluiting van de woning op te schorten. Deze werd afgewezen omdat de voorzieningenrechter oordeelde dat ‘het aannemelijk is dat de woning een rol vervult binnen de keten van drugshandel’. Op grond daarvan stelde de rechter dat het redelijk is dat de burgemeester de woning heeft gesloten. De bewoner stond eerder voor de rechter omdat hij de burgemeester had bedreigd vanwege de sluiting van zijn woning. 

BEVOEGDHEID Na de behandeling in de bezwaarschriftencommissie oordeelt deze dat het bezwaar ongegrond is. ,,De commissie oordeelt dat, gelet op de aangetroffen handelshoeveelheid verdovende middelen, de burgemeester op juiste gronden van haar bevoegdheid gebruik heeft gemaakt en eveneens in redelijkheid een sluiting voor de duur van drie maanden heeft kunnen opleggen.” De burgemeester heeft het advies van de bezwaarschriftencommissie overgenomen en de bezwaren ongegrond verklaard. 

ONTRUIMING De woning aan de Godfried Bomanslaan is een huurwoning van Poort6. Bij sluiting van een pand vanwege de vondst van drugs gaat de woningcorporatie normaliter over tot ontbinding van het huurcontract. Ze gaat in haar reactie niet in op individuele zaken. ,,Wij vinden het belangrijk om een veilige woonomgeving voor onze huurders te creëren. Daarom ondernemen wij actie als er zaken in een woning worden aangetroffen die daar niet thuis horen, zoals drugs of wapens. Als een huurwoning op last van de burgemeester wordt gesloten, dan worden wij als woningeigenaar hiervan op de hoogte gesteld door de gemeente. Een burgemeesterssluiting gebeurt niet zomaar. Dit is voor ons bewijs dat er iets in de woning is aangetroffen dat daar niet thuishoort. Tekent een bewoner bezwaar aan tegen deze burgemeesterssluiting? Dan wordt dit voorgelegd aan een bestuursrechter. Wijst een bestuursrechter de sluiting daadwerkelijk toe, dan ondernemen wij stappen om tot ontruiming van de woning over te gaan. Dat houdt in dat wij een verzoek tot ontruiming voorleggen aan de voorzieningenrechter. Als de voorzieningenrechter aangeeft dat er onvoldoende grond is om tot ontruiming over te gaan, dan respecteren wij dat besluit. Is er wel voldoende grond, dan zetten wij de ontruiming verder in gang. Dit soort situaties evalueren we regelmatig met de gemeente en de politie. Dat doen we om binnen de stad zo goed mogelijk samen te werken met onze partners. Maar ook om met elkaar te leren van de verschillende casussen.”

Altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws?
advertentie