Milieupas voor inleveren van restafval
Milieupas voor inleveren van restafval Waardlanden

Geen meerdere incasso’s voor variabele kosten voor afvalinzameling in Gorinchem

1 juni 2023 om 12:29 Overig

GORINCHEM De gemeente Gorinchem gaat de rekening voor het variabele deel van de afvalstoffenheffing in 2024 niet op meerdere momenten in het jaar innen. D66 had hierover schriftelijke vragen gesteld. De partij vreest dat een jaarlijkse afrekening aan het einde van het jaar voor sommige inwoners tot een onaangename verrassing leidt.

Met de invoering van het pasjessysteem en het per keer betalen voor een inworp in de afvalcontainers van restafval krijgen alle inwoners in 2024 een naheffing van de afvalstoffenheffing. Van de afvalstoffenheffing bestaat straks een kwart uit het variabele tarief. Drie kwart van de rekening bestaat uit het vaste deel van de afvalstoffenheffing. Inwoners die hun afval goed scheiden gaan volgens de gemeente ca. twaalf keer per jaar met hun pasje de afvalcontainers openen voor restafval; maar andere huishoudens misschien wel 36 keer zo verwacht de gemeente. Het verschil tussen 12 of 36 keer gebruik maken van het pasje komt neer op een verschil van 36 euro per huishouden. ,,Om hier voor alle huishoudens het incassomoment te gaan verdelen in meerdere incasso’s staat niet in verhouding”, zo laat het college. ,,Van hoge rekeningen zal in relatie tot Diftar – hoge uitzonderingen daargelaten – geen sprake kunnen zijn.” De tarieven zijn bewust laag gehouden om de verschillen niet al te groot te laten zijn. 

De gemeente is wel voornemens een app te introduceren waarop iedereen kan zien hoe hoog het bedrag van de eindafrekening wordt. D66 deed ook navraag of Gorinchem mogelijk beboet wordt indien ze te weinig afval aanlevert, eerder gebeurde dat in de gemeente Altena. Omdat Gorinchem haar afval aanbiedt aan HVC waar ze zelf aandeelhouder is, is die vrees ongegrond. In het contract zijn geen minimale of maximale hoeveelheid afval opgenomen.

Verder wilde D66 van de gemeente weten of ze kiest voor bronscheiding of nascheiding. In Gorinchem wordt nu een mix van beiden ingezet. Bij hoogbouw staan geen containers meer waar mensen hun plastic, metaal of drankenkartons apart kunnen inleveren, bij dit afval is gekozen voor nascheiding. Die containers zijn weggehaald. Overigens leidde dat al tot veel kritiek van inwoners, omdat ze in de voorbije jaren juist trouw aan afvalscheiding deden en dit nu niet meer nodig zou zijn door de nascheiding.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie