Met de invoering van het pasjessysteem wil de gemeente ook het afval rond containers tegengaan
Met de invoering van het pasjessysteem wil de gemeente ook het afval rond containers tegengaan Hannie Visser-Kieboom

In 2024 moeten inwoners van Gorinchem betalen voor iedere zak afval

17 maart 2023 om 16:35 Duurzaamheid Duurzaam Gorinchem

GORINCHEM Mensen die een nieuwe bank kopen en thuis laten bezorgen kunnen toch ook zelf regelen dat diezelfde bank bij vervanging wordt weggebracht? Zonder dat af te wentelen op de samenleving, zo hield wethouder Mark de Boer de gemeenteraad voor, toen ze spraken over de invoering van het nieuwe afvalsysteem. Per 1 januari 2024 moet met een pasje betaald worden voor het weggooien van afval in de ondergrondse containers en bij de milieu straat.

Zeventig procent van het restafval van Waardlanden uit de gemeenten Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Molenlanden en Vijfheerenlanden kan worden hergebruikt, zo is uit steekproeven naar voren gekomen. Om de kosten beheersbaar te houden moet dat fors worden teruggedrongen, dat is het idee achter de invoering van het nieuwe afvalsysteem. Uit onderzoek kwam verder naar voren dat de vier Waardlanden gemeenten ook kampen met afvaltoerisme uit omliggende gemeenten, ook ondernemers gooien soms hun bedrijfsafval in de ondergrondse containers van Waardlanden. Straks is een pasje nodig om vuil te mogen dumpen in de afvalcontainers, mensen betalen dan per ingeleverde zak afval.

HERGEBRUIK Het streven is dat het aantal kilo’s per huishouden in 2025 is teruggedrongen tot 100 kilo per huishouden. In 2022 was dat  nog 208 kilo per huishouden. Die hoeveelheden leiden tot hoge kosten, de inzameling door Waardlanden is vooral duur vanwege de verwerkingskosten van het grof vuil. Wethouder Mark de Boer was al eens meegereden tijdens een ophaalronde van grof vuil, alles wordt dan ineen geperst, ook spullen die mogelijk nog hergebruikt kunnen worden. Volgens wethouder De Boer is het bijplaatsen van afval volledig ingeburgerd. Soms zelfs ter goedertrouw door mensen die zich niet bewust zijn dat het niet mag. In Gorinchem leidt dit al jaren tot ergernis van bewoners, wel wordt het afval steeds weer opgehaald door Waardlanden. Wethouder Mark de Boer ziet het jaar 2023 als een gewenningsjaar, inmiddels zijn nieuwe containers geplaatst en waar nodig zijn extra ondergrondse containers neergezet. Halverwege 2023 worden de containers afgesloten en kunnen deze alleen nog geopend worden met een pasje, na 1 januari 2024 moet per keer betaald worden voor het inwerpen van afval. De Boer verwacht dat het wennen zal zijn, maar wijst op de invoering van de ondergrondse containers van jaren her, ook toen moest iedereen wennen. 

HETERDAAD De raad had veel vragen na de presentatie van de stand van zaken rond de invoering. Zo vroeg Bjorn Bahlmann zich af of handhavers ook in de avonduren op pad gaan om mensen die afval naast de containers dumpen te betrappen, dat is echter niet de bedoeling. Waardlanden wil met steekproeven proberen te achterhalen wie het afval dumpt. Als de dader kan worden achterhaald volgt een boete van 206 euro. Ook nu krijgt Waardlanden regelmatig telefoontjes van inwoners die kentekens doorgeven van busjes die (bedrijfs) afval in de containers dumpen. ,,We hebben geen heterdaad nodig, dat is gewoon een heel dure methode”, zo laat Hans van den Brule van Waardlanden weten. Ruud Le Noble van D66 wil weten waarom Waardlanden niet kiest om al het PMD (plastic, metaal en drankenkartons) achteraf te scheiden. Nu wordt dit alleen bij hoogbouw ingevoerd. SP’er Arien van Houwelingen vroeg aandacht voor mensen die het grof vuil niet zelf naar een milieustraat kunnen brengen. ,,Mensen met lage inkomens kopen vaak minder duurzame producten, omdat ze deze niet kunnen betalen”, zo stelde hij. Volgens planning moet vanaf juni 2023 betaald worden voor het ophalen van grof vuil. 

AFVALVRIJ Rond de invoering van het betalen voor het afval heeft Waardlanden een uitgebreid communicatietraject opgezet onder de noemer ‘Samen Afvalvrij’. Zo worden bewonersbrieven en nieuwsbrieven opgesteld, ook via de website en sociale media wordt voorlichting gegeven, net als via de wekelijkse gemeentepagina in de Stad Gorinchem. Om afvaldumpingen naast containers tegen te gaan worden vanaf april toezichthouders ingezet. Het is niet de bedoeling dat deze via ‘klikpraktijken’ gaan werken, maar vooral via een buurtgerichte aanpak voorlichting geven over het nieuwe afvalsysteem.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie