Artist Impression van het theater in het Merwedekanaal
Artist Impression van het theater in het Merwedekanaal MOVE Development

MOVE Development wil binnen twee weken antwoord op plan drijvend theater

Podiumkunsten

GORINCHEM Advocaat E. Verweij van Stibbe uit Amsterdam heeft namens Move Development de gemeente Gorinchem gesommeerd binnen twee weken duidelijkheid te verschaffen over de uitvraagprocedure voor theater de Nieuwe Doelen. Op 16 september spreekt de gemeenteraad opnieuw over de Nieuwe Doelen. 

Advocaat E. Verweij schrijft in de aangetekende brief dat Move Development nog geen bericht van de gemeente heeft ontvangen waarom het ingediende plan niet kan worden aanvaard en/of de uitvraagprocedure is gestaakt. Met de uitvraagprocedure nodigde de gemeente partijen uit om plannen in één van de tien ingediende plannen. 

Bij gebrek aan inhoudelijke kennis van de ingediende plannen is onduidelijk waarom niettemin de gemeente meent dat die plannen onaanvaardbaar zouden zijn

DRIJVEND THEATER Move Development diende haar plan voor een nieuw drijvend theater op 23 april in bij de gemeente en mocht op 28 mei haar plannen toelichten. Op 1 juli ontving ze een brief van de gemeente dat zij zich beraadt over verdere stappen en op 16 juli volgde een brief dat de gemeenteraad een besluit moet nemen over de verdere procedure. In een presentatie aan de raad op 6 juli werd het voorstel gedaan om over te gaan op een Europese aanbesteding. Frans Verweij van Move Development had een gesprek met wethouder Dick van Zanten, in de brief van Stibbe wordt gesteld dat de wethouder in het gesprek geen deugdelijke verklaring kon geven over de gang van zaken.

VERBAASD Move Development is verbaasd dat de gemeente Gorinchem nu aan lijkt te sturen op een Europese aanbesteding, omdat de plannen niet door het college en de gemeenteraad inhoudelijk zijn beoordeeld. Bij gebrek aan inhoudelijke kennis van de ingediende plannen is onduidelijk waarom niettemin de gemeente meent dat die plannen onaanvaardbaar zouden zijn; laat staan dat de gemeenteraad deugdelijk in staat is hieromtrent een besluit te nemen”, zo schrijft Verweij in haar brief. Het argument van de gemeente dat college en gemeenteraad geen kennis mogen nemen om oneerlijke mededinging bij een Europese aanbesteding te waarborgen is volgens Verweij onjuist.

TRANSPARANT In de brief wordt gewezen op de beginselen van het aanbestedingsrecht en behoorlijk bestuur om de deelnemende partijen te berichten over de uitkomst van de procedure. Deelnemende partijen moet duidelijk gemaakt worden dat de uitvraagprocedure is gestaakt en dat de gemeente overgaat tot (her) aanbesteding, daarbij hoort een deugdelijke motivering met redenen waarom de gemeente meent dat de ingediende plannen niet kunnen worden aanvaard en een Europese aanbesteding nodig is. Die motivering moet transparant zijn, zodat ontwikkelaars de rechtmatigheid van dat besluit kunnen toetsen. Zo lang dat niet duidelijk is, kan de gemeente de uitvraagprocedure niet zomaar stoppen.

advertentie