De nieuwe exploitant van de De Nieuwe Doelen laat nog wel even op zich wachten
De nieuwe exploitant van de De Nieuwe Doelen laat nog wel even op zich wachten BDU Media

Uitvraag Nieuwe Doelen lijkt af te koersen op Europese aanbesteding

20 augustus 2021 om 15:56 Overig

GORINCHEM De uitvraag naar een nieuwe exploitant voor de Nieuwe Doelen lijkt uit te monden in een Europese aanbesteding. Voor alle ingediende plannen moet sowieso het bestemmingsplan worden aangepast voor verruiming van het pand en de horecamogelijkheden. Op 2 september praat de gemeenteraad verder over de toekomst van het theaterpand.

Voor de uitvraag schreven zich tien partijen in; daarvan zijn negen partijen uitgenodigd voor een dialoog met de klankbordgroep die bestaat uit Jasper Mos (overheidskant culturele projectontwikkeling) Karel Franken (bouwkundige kant culturele projectontwikkeling) en Tineke Maas (theater-, cinema- en horeca exploitatie). Leidraad voor de gesprekken is het bidbook dat de gemeente liet opstellen. Ook heeft de gemeente al langere tijd zeven miljoen gereserveerd voor de verbouwing van het pand. Meerdere plannenmakers zien kansen voor een combinatie van horeca, culturele programmering en zakelijk gebruik. Ook zijn zij bereid huur te betalen, al verschillen de bedragen per plan. Enkelen zijn geïnteresseerd in de aankoop van het pand.

HELDERE EISEN De klankbordgroep komt naar aanleiding van de gesprekken tot de conclusie dat een Europese aanbesteding de beste optie is om verder te gaan. Dit wijkt af van de eerder geschetste procedure en kan door de ingeschreven partijen worden geïnterpreteerd als een gebrek aan vertrouwen. Ook zal het dan langer duren alvorens duidelijk is wie de Nieuwe Doelen gaat exploiteren en lopen de kosten op. Als voordelen van een Europese aanbesteding worden genoemd heldere eisen en gunningscriteria en meer transparantie. Deze ontbrak tot nu toe, de bijeenkomsten van de raad met de klankbordgroep waren niet openbaar. Zo sprak de raad op 6 juli nog met de klankbordgroep, maar is de presentatie van die avond pas recent online geplaatst. Op 2 september praat de raad verder over de meest passende vorm van aanbesteding. De gemeente toont zich bereid om inschrijvers te ondersteunen bij de procedure, eventueel met een beperkte financiële bijdrage. De procedure moet leiden tot een rechtmatige, meerjarige verbinding tussen de exploitant en de Nieuwe Doelen.

TRANSPARANTIE Raadslid Marjo Molengraaf (ChristenUnie) liet weten dat ze zich ergert aan het trage proces en het gebrek aan transparantie rond de invulling van de Nieuwe Doelen. ,,Waarom wordt de stad niet betrokken bij de plannen? Alle overleggen met de klankbordgroep zijn niet gestreamd. Nu de plannen zijn afgewezen, willen plannenmakers weten waarom ze zijn afgewezen, maar ze weten het niet. Waarom zijn die plannen niet gepresenteerd aan de raad, wij zitten er nog steeds op te wachten? Maar we krijgen geen antwoord en nu lijkt alsnog gekozen te gaan worden voor een Europese aanbesteding en gaat het allemaal nog veel langer duren”. Molengraaf liet al eerder weten het pand liever te verkopen en elders een theater te willen ontwikkelen. 

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie